Utvikling av nye tjenester er fundamentert på god forståelse for utfordringer og oppgaver, erfaring, gode kontakter til brukere og partnere, samt teknisk kompetanse.

Vi bidrar med et tjenesteutviklingsløp som starter med en markedsavklaring for å sikre at nye tjenester blir utviklet i tråd med ønsker i markedet. Løsningene blir testet og dokumentert, introdusert til markedet og fulgt opp.

Vi tar utgangspunkt i en innovasjonsprosess som tilpasses den enkelte tjenesten. Utviklingsløpet gjennomføres i henhold til en utviklingsplan med et tids- og kostnadsbudsjett som utarbeides i tett samspill med oppdragsgiver.

Vi bistår også med kompetanseoppbygging og implementering.

Omfang av bistand til tjenesteutvikling

I samspill med oppdragsgiver avklarer vi krav, mål, rammer og plan for tjenesteutviklingen og setter planen ut i livet. Leveransen kan omfatte hele eller deler av følgende:

 • Vurdering av marked og konkurrenter.
 • Utvikling av forretningsmodell.
 • Avklaring av markedets behov og interesse for tjenesten.
 • Utvikling av tjenestetilbud.
 • Forskning, testing og dokumentasjon, inkludert nødvendige søknader.
 • Oppfølging av eksterne leveranser, studentoppgaver osv.
 • Utvikling av prosesser som underbygger leveranser.
 • Utarbeidelse av informasjons-, presentasjons- og markedsmateriell.
 • Lagring av materiell slik at det er lett tilgjengelig for oppdragsgiver.
 • Igangsettelse og oppfølging av pilotprosjekter.
 • Oppfølging av tidlig markedsprosjekter.
 • Støtte og opplæring til oppdragsgivers organisasjon.


Produktutviklingen honoreres etter avtale og etter plan og budsjett. Timeforbruk er på timebasis eller til fast pris. Utgifter kommer i tillegg.