Utvikling

Tjenesteutvikling

Vi kan bistå med tjenesteutvikling og innovasjon innen håndtering, rensing, transport og utnyttelse av overvann basert på kunnskap og erfaring med utvikling av en verktøykasse med tjenester.

Produktutvikling

Vi kan bistå med produktutvikling og innovasjon innen håndtering, rensing, transport og utnyttelse av overvann basert på kunnskap og erfaring med utvikling av en verktøykasse med overvannsløsninger.