Storm Aqua AS er et kompetanseselskap for overvann. Storm Aqua AS ble etablert i april 2015 og er tilknyttet Skjæveland Gruppen. De øvrige selskaper i Skjæveland Gruppen er:

  • Skjæveland Cementstøperi AS, en av landets fremste produsenter av rør, kummer og fordrøyningsmagasin - i prinsippet alt under bakken. Selskapet hadde i 2019 en årsproduksjon på i overkant av 50 000 tonn, en omsetning på 160 millioner kroner og 50 ansatte.

  • Multiblokk AS, en produsent av belegningsstein og andre elementer - i prinsippet alt som er synlig over bakken. Multiblokk AS hadde i 2019 en årsproduksjon på i overkant av 77 000 tonn, en omsetning på 93 millioner kroner og 34 ansatte.

Skjæveland Gruppen skal være en verdifull ressurs og bidragsyter til å løse dagens og morgendagens utfordringer og oppgaver. Det har vi tatt videre. Utfordringen er økte mengder overvann, som følge av klimaendringer og urbanisering. Vår oppgave er å hjelpe med klimatilpasset overvannsdisponering. Det gjør vi ved å utvikle og implementere bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for håndtering, rensing og bruk av overvann.

Vi arbeider innen fire områder:

  • Produktutvikling, hvor vi utvikler nye løsninger for eget bruk, for Skjæveland Cementstøperi AS og Multiblokk AS og for andre.

  • Rådgivning hvor vi gir praktiske innspill til forprosjekteringen opp mot søknad om rammeplan og detaljprosjektering opp mot søknad om igangsettelsestillatelse.

  • Måling og dokumentasjon, hvor vi måler og dokumenterer infiltrasjonsegenskaper, nedbør, variasjoner i grunnvannsstand, vannføring, vannivå, sedimentnivå osv.

  • Kompetanseheving, hvor vi deler vår kompetanse og erfaringer gjennom faglige miniseminarer, foredrag og klimatilpasningsdagene.