Måling

Vi bistår ved måling og dokumentasjon av infiltrasjonsegenskaper

For å kunne avgjøre om infiltrasjon er en aktuell måte å håndtere overvannet på, kan vi gjennomføre målinger av grunnens evne til infiltrere overvann.

Måleprosjekt

Vi kan hjelpe til med målinger av grunnvannstand, nedbør og vannmengde, samt bistå med instrumentering av testprosjekt og -felt.