Bannerbilde

Betongprodukt med EPD

Betongprodukt med EPD

Nå får du miljødeklarasjon på produkter fra Skjæveland og Multiblokk.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

EPD, Environmental Product Declaration, er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng.

Etter krav fra EU skal virksomheter dokumentere miljøpåvirkningen av produkter. Informasjonen kan for eksempel benyttes ved kjøpsavgjørelser. I praksis betyr dette at en kunde som kjøper rør fra Skjæveland kan dokumentere miljøbelastningen fra produktet per meter rør.

Tar miljøansvar

Bedriftene er opptatt av bærekraft.
– Kartleggingen er første ledd i vårt arbeid med å ta miljøansvar. EPD-ene gir oss oversikt over vårt eget miljøavtrykk, forklarer Skjævelands kvalitetsleder Espen Vigre entusiastisk.

Espen Vigre, Skjævelands kvalitetsleder.

Miljøavtrykk blir også et tildelingskriterie ved offentlige anskaffelser. Vegvesenet har allerede varslet at de vil stille krav om dette. Nylig ble det kjent at også Oslo kommune varsler klima- og miljøkrav ved anskaffelser.

Ved utforming av EPD på betongprodukt tas det utgangspunkt i den konkrete resepten.
– I ett tonn betong benytter vi for eksempel så og så mye sement, så mye tilslag av bestemt kategori, så og så mye av andre tilsetninger, samt en bestemt mengde vann. Sementen er fraktet et visst antall kilometer i båt og i bil, det samme gjelder for tilslaget. Begge deler har også sine egne EPD-er, forklarer Espen Vigre.

– Vi legger alle verdiene inn i et regnestykke, som i sum gir en oversikt over miljøbelastningen knyttet til definerte produkt.


Intern kompetanse

Skjævelands kvalitetsleder Espen Vigre, Multiblokks kvalitetsleder Kristian Næsheim og prosjektleder Lars Møller-Pedersen hos Skjæveland og Storm Aqua har gjennomført opplæringen som er nødvendig for å utforme EPD-er. Dette betyr at de tre selskapene i Skjæveland Gruppen nå har kompetanse til å utforme og vurdere bedriftsinterne EPD-er. Blant kravene før godkjenning er for øvrig at det gjennomføres en sidemannskontroll.

Kvalitetslederne ved bedriftene har arbeidet med dette en tid. Deklarasjonene blir publisert på EPD-Norge, den norske portalen for miljødeklarasjoner.

  • Skjæveland Cementstøperi har utformet EPD på betongrør og andre nøkkelprodukt bedriften produserer. Til prosjekt blir det utformet prosjektspesifikke EPD-er i anbudsfasen eller i dokumentasjons fasen, ved behov.
  • EPD-ene fra Skjæveland og Multiblokk er utformet i en EPD-generator utviklet av LCA.no. Denne har bedriftene fått tilgang til gjennom Basal og Betongforeningen.

Kilde: EPD.no og Kommunalteknikk.no