Bannerbilde

Pirkepinnen ble kvalitetsleder

Pirkepinnen ble kvalitetsleder

Mannen sitter i operatørrommet for blanda hos Skjæveland, skal intervjues og svarer høflig på hvert spørsmål. Men oppmerksomheten hans er et annet sted. Han har nettopp forsøkt ut en ny resept, og sitrer av spenning.

Det er godt at det finnes nerder blant oss.

Espen Vigre er forholdsvis nyansatt kvalitetsleder hos Skjæveland Cementstøperi. Han kommer fra Nærbø, vokste opp på Vigre, er 34 år, godt gift og far til to barn. Etter eget utsagn er han også en pirkepinne. Han elsker dokumentert fakta, trives med exel-ark og har ett favorittord; «hvorfor».

Variert erfaring

Historien først: Espen Vigre er utdannet «motormann,» og seilte som lærling, i friperiodene arbeidet han som forskalingssnekker. Så ble det kjekkere å være hjemme. I noen år arbeidet han som forskalingssnekker på fulltid, senere som stålmontør. I 2009 startet han på linjen for anleggsteknikker ved Stavanger offshore tekniske skole.

– Etter det begynte jeg hos Risa as, og arbeidet med tipp og brudd, byggesak og annen teori. Det var kjekt hos Risa. Jeg var der i 3,5 år, men trengte mer action, derfor begynte jeg på laboratoriet hos  Lemminkäinen, forteller Vigre.

Hos asfaltleverandøren hadde han ansvar for prøvetaking og dokumentasjon opp mot byggherrer, blant annet Vegvesenet og Avinor. En tid var han prosjektleder for asfaltleveransene til Ryfast, så ble han salgsleder, før avdelingen ble nedlagt.

Sterk merkevare

Nedleggelsen skyldes ikke dårlig salg, det gikk så det suste. Fra asfaltleverandøren gikk han over til anleggsbransjen igjen. I to måneder var han kalkulatør hos Bjelland. Det var også en god arbeidsplass, men han savnet laboratoriet og kvalitetsarbeid.

Skjævelands nye kvalitetssjef, Espen Vigre, har variert og allsidig erfaring.– Da stillingen ble ledig hos Skjæveland, hoppet jeg inn i det med begge beina. Jeg kunne ikke fått en bedre jobb, utbryter han med et smil, og er plutselig helt tilstede.

– Kjente du Skjæveland fra før?
– Både gjennom Risa as og Bjelland AS var jeg på kundesiden hos Skjæveland, så ja. Men Skjæveland Cementstøperi er uansett en sterk merkevare. Er du født i distriktet, så vet du hvem det er.

– Men kvalitetsarbeidet da. Hva er det som er så kjekt med det?
– Alt! Her får jeg «nerde» fritt, og jeg får resultatene raskt! Vurderingene mine gjør jeg på grunnlag av fagkunnskap og fakta fra egne funn, i motsetning til ren magefølelse. Jeg er en pirkepinne, dette passer meg utmerket.


Perfekt timing

Han smiler og ser ut fabrikkhallen. Den er etterhvert «godt voksen» og bærer på en rik historie.

– Kvalitetsarbeid handler om forbedringer. Uansett hvor godt en gjør det, kan ting alltid bli enda bedre. Jeg liker å spørre og grave. De på gulvet må leve med det hele tiden. Det mest brukte ordet mitt er «hvorfor». Timingen er fantastisk. Det er helt enestående å få komme inn i den delen av fasen hvor Skjæveland er nå.

– Hvorfor?
– Fordi det foregår en enorm spissing. Skjæveland har alltid vært gode til å støype rør, og har alltid støpt mye rør. Men aldri så mange som nå. Samtidig stilles det helt andre produktkrav enn tidligere. Skjæveland har tatt grep for ytterligere å heve kompetansen i alle ledd. Jeg er enig i at dette er den eneste måten å løse utfordringene på. Prosessen startet lenge før jeg kom inn, men dette er helt etter mitt hjerte. Jeg er bare griseglad for å få være med.

– Det må jo være en stor motivasjon.
– Ja, det er det, og jeg får lov til å etterprøve alle sannheter. Det synes jeg er ganske tøft. Nå smiler han trill rundt.

Komplekse prosesser

– Beskriv jobben din.

– Vi vet hvilke resultat vi skal ha. Min jobb er å ivareta at det vi produserer er i henhold til gjeldende standard og krav, og at arbeidet gjøres best mulig. Ansvaret mitt starter med betongen og slutter med lastingen på bilen. Jeg har kommet inn i en bedrift som aldri har produsert mer betong enn det de gjør nå. Midt i dette skal jeg lære meg produktspekteret, standardene og prosessene, beskriver Espen Vigre entusiastisk.


Espen, med ryggen til, var en av deltakerne på kurs i betongteknologi som Skjæveland Gruppen nylig arrangerte.Nylig gjennomførte han et kurs i betongteknologi som bedriftene arrangerte, i samarbeid med Norsk Betongforening.

– Men det er jo bare å blande og støype betong. Hva kan gå galt liksom?
– Alt! Bindemiddelinnhold, tilslag, steinkurver, blandingsforhold vann og sement og blandeforløp. På toppen av det hele har hver støpeform forskjellige egenskaper som må ivaretas.  Produksjon av rør og kummer foregår med tørrbetong. På kurset lærte vi at til og med blant de råeste menneskene I landet innen betongteknologi, er tørrbetong upløyd mark. Det finnes utrolig mye kunnskap i bedriften. Mitt bidrag blir å samle og dokumentere denne kunnskapen, beskriver han og ser ut i fabrikkhallen igjen.


Pirkepinnen

I tillegg er det store ulikheter i kravene knyttet til leveransene. Til E6 prosjektet i Hamar leverer Skjæveland sulfatresistent betong.
– Tørrbetongen er tørr og seig allerede, og så skal du tilsette et stoff som gjør den enda seigere. Snakk om utfordring!, sier  kvalitetslederen hos Skjæveland med et smil.

Pirkepinnen er en aktiv bruker av exel-ark, også under samtaler. Formiddagen vi traff ham arbeidet han med en ny resept i samarbeid med blandeoperatøren. Det var en resept hvor bedriften ønsket å «ta grep,» for ham var det en fin mulighet for å se hvor han kan gjøre endringer og hvilke resultat de gir.

– Jeg liker å ha kontroll på mine egne data. Det finnes mye god dokumentasjon fra før, men jeg må pirke for å komme til bunns i tallene som ligger bak. Nå har vi en enorm oppmerksomhet knyttet til kvalitet, fordi jeg er i en prosess hvor jeg skal lære. Kontroll har alltid vært viktig her. Jeg tror at akkurat nå er vi under utvidet kontroll.