Bannerbilde

Kjetil kalkulatør – med mer

Kjetil kalkulatør – med mer

Kjetil Aanestad er en av problemløserne våre. Nå arbeider han som kalkulatør, men med Kjetils erfaring er han også en av dem som hjelper kundene våre når andre står fast.

Det er 23 år siden Kjetil Aanestad begynte å arbeide hos oss. Da var det Aage Gjesdal som ansatte ham. Det var også Aage som ansatte Kjetil i hans første stilling, som 15-åring i det som da het Alf Gjesdal AS.

Kalkulatøren vår har arbeidet med VA-varer i betong fra 1984. Det blir en mannsalder, og vel så det.

Ekspansiv start

Som 15-åring startet  han «på gulvet.» Han la på ig-pakninger og isopor, og støpte rør. Senere produserte han en stund spesialprodukter i bløtstøp, han har kjørt truck – det var som truck-sjåfør han ble ansatt hos Skjæveland – og hatt ansvar for transport, lastebiler og oppfølgingen av anlegg.

Da han begynte var det ikke så mange i administrasjonen. Det var Sverre Lillebø, som var eier og daglig leder, Aage Gjesdal, som hadde ansvaret for salg og Kjetil.

– Da Aage ble ansatt, i 1989, var omsetningen 8,6 millioner kroner årlig. Det var steget til 18 millioner da jeg begynte. Det var noen år da omsetningen steg med 8 millioner kroner i snitt, da ble det travelt å følge opp alt ute, forteller Kjetil.

Det hender fortsatt at Kjetil Aanestad drar ut på et anlegg for å løse utfordringer, men i hovedsak sitter han her. Nå var det en av ungdommene våre, Roy Are Kristensen, som kom innom for et godt råd.

Problemløseren

Etterhvert som staben økte og ansvaret ble fordelt på flere, gikk Kjetil mer over til anbudsregning i kombinasjon med anleggsoppfølging.

Fra 2010. T.v. Kjetil Aanestad under oppfølging av et Georg Stangeland prosjekt ledet av Arve Skadsem.   – Og nå regner du på anbud?
– Ja, og følger opp noen prosjekt, og løser noen oppgaver når folk ringer inn med problemer de har.

– Hvem er det som ringer?
– Ofte er det konsulenter. Det er ikke alltid de tenker i de banene som vi gjør, svarer kalkulatøren.
Noen utfordringer er så komplekse at en nesten må ha produksjonserfaring for å løse de. Der kommer Kjetils bakgrunn godt med.


– Produksjonserfaringen er også en fordel når jeg regner anbud. Jeg vet hva som skal til for å løse de forskjellige oppgavene, for eksempel hvilke faktorer som må til for å produsere en bestemt spesialkum, beskriver han.

Det meste er mulig

– Kan du gi noen eksempler på problemer folk ringer om?
– Nei, det blir vanskelig.

– Hva arbeider du med nå da?
– Å ja, det var enkelt. En entreprenør ringte. De skulle tette et hull i en 1000 mm betongledning. Fra gammelt av var det skåret hull i røret, for å koble et 800 mm rør rett på stammen, som en T. Der valser vi en stålplate som bores fast på innsiden, så legger de epoxy på utsiden og så er det tett. Den løsningen godtok kommunen uten motforestillinger.

– Du solgte jo ikke noe betong på det da?
– Nei, det hender rett som det er at vi kommer med løsninger vi ikke selger på. Men kunden fikk løst problemet, sier Kjetil.

Han har forresten også ansvaret å beregne oljeutskillere, fettutskillere og fordrøyningsanlegg for kundene våre.