Bannerbilde

Vi minner om Capone!

Vi minner om Capone!

Vår produktserie Capone er et boltefritt lodd som er enkel å montere, og som bidrar til stabil installasjon av rør. Når loddet er montert, holder det røret stabilt i riktig posisjon, for alltid.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  6 mars 2018
Produkter i denne artikkelen:   Capone 2

Capone produseres i to utførelser, tilpasset ulike rørdimensjoner. Capone har ingen korroderende materialer og derfor usedvanlig lang levetid. Montasjen er enkel og rask. Her er hele Caponeserien.

Capone Duplo er beregnet for å belaste to rør samtidig. Også disse loddene er enkle å montere, og sikrer stabil og varig rørinstallasjon. Ved å montere to rør samtidig reduseres tidsbruken og kostnadene betraktelig.

Formen på loddene sikrer at ledningen står trygt på havbunnen. Fordi loddene løfter ledningen opp fra selve bunnen, forebygger en at ledningen trekkes frem og tilbake over skarpe steiner og annet når det er bevegelse i vannet.

Fra ØPD-Subseas montasje av Capone belastningslodd på Finnøy våren 2015.

17 kilomenter vannledning med Capone belastningslodd ble lagt i Finnøy i 2015.

Bildene over er fra Ivars (Interkommunalt vann og avløpsverk Rogaland) prosjekt med ny vannledning på Talgje i Finnøy kommune. Vanntrykket i ledningen er 16 bar, ledningen er DN 450. Dette er en fortsettelse på en vannledning fra Tasta til Rennesøy, og derfra videre til Finnøy. Til prosjektet leverte Skjæveland 2500 Caponelodd i dimensjon DN 450. De veier 385 kg per lodd og det går 77 belastningslodd på en fullastet lastebil.

I 2005 monterte EB Marine ledninger belastet med duplolodd i Lutsi i Sandnes.

Takket være belastningsloddene kan hytter, som ligger ubeleilig til, få ordnede vann- og avløpsforhold.

På oppdrag av Tysvær kommune la Abyss Subsea høsten 2016 ledninger som førte renset kloakk 2,4 kilometer ut i fjorden. Rørene i DN 500 ble levert i 500 meters lengder og arbeidet med loddmontasjen og sveisingen ble utført på et spesialfartøy. Det var arbeidsstasjon og bolig i ett, og fulgte ledningen utover.

Abyss startet loddmontasjen ved land, i Gismervik havn i Tysvær. Lederen av entreprenøravdelingen hos Abyss, Askild Hagen.


Noen av båtførerne var litt skeptiske, men det hele gikk greit, sier Stangeland Maskins driftsleder Terje Tunheim.Som regel benyttes Capone for permanent montasje av ledning på bunnen av sjø eller vann.

Sommeren 2017 hadde Stangeland Maskin ansvar for arbeid på sørsiden av Strømsbrua i Stavanger. Blant annet fylte de masse i Hillevågsvannet, for å etablere nytt land. Massen besto av fylitt, som danner en hinne når det dumpes i vann. Denne ligger som støv på vannflaten, ser ut som olje, er klebrig og limer seg til rusk og rask. Med mindre Stangeland Maskin stanset dette i tide, ville massen potensielt klebe seg til hver krik og krok i hele havnen, inkludert 400 – 500 fritidsbåter.

Stangeland Maskins driftsleder Terje Tunheim hadde ansvar for arbeidet. Han hadde hørt om et tilsvarende prosjekt hvor det ble etablert en barriere av luftbobler, ved hjelp av ledninger og trykkluft.

Ved bruk av Caponelodd, en kompressor og en PH-ledning det ble boret hull i, skapte de en barriere som holdt slammet ute fra småbåthavnen. Det så litt pussig ut, men det fungerte! Her kan du lese hele saken.


Noen båtførere var litt skeptiske. Småbåthavna ved Strømsbrua er en ren idyll. Heldigvis.

Enda ett lass Capone er klar til å bli fraktet fra Skjæveland i Sandnes for å bli senket i sjøen, ett eller annet sted i Norge.