Bannerbilde

Tørrere og tryggere langs Nordsjøruta

Tørrere og tryggere langs Nordsjøruta

På Ølberg rusker Risa tak i nedslitte veier og krattskog for tiden. Her skal det bli ny gang- og sykkelsti, samtidig gjennomføres et sårt tiltrengt VA-prosjekt.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  15 september 2017
Produkter i denne artikkelen:   Briljant

Her skal det bli ny gang- og sykkelsti. Samtidig gjennomføres et grundig og sårt tiltrengt VA-prosjekt. Da anleggsarbeidet startet sto overvannet i flukt med veibanen.

– Etter at vi begynte på overvannsledningen og monterte noen sluker, har det forsvunnet helt, forteller Martin Mæland.
Han er Risas leder for det som heter «Prosjekt gang- og sykkelsti Nordsjøruta.»

I forbindelse med opparbeidelsen av gang- og sykkelsti benytter kommunen anledningen til å rydde opp i ledningsnettet, eller snarere - mangel på forsvarlig ledningsnett.

Sikrer spillvannet

Den eneste ledningen som ligger i grunnen fra før, er en vannledning.
Risas prosjektleder Martin Mæland.– Avløpet har gått i septiktanker, mens overvannet har steget til det sto i gateplan eller trengte inn i kjellerne, forklarer Mæland og peker mot husrekken langs Ølbergveien.

Samtidig som Vegvesenet gjennomfører byggingen av gang- og sykkelsti, sørger kommunen for at det legges forsvarlig ledningsnett.
Sola kommune arbeider kontinuerlig for å rehabilitere ledningssystemet. Nå samles alt spillvannet i kommunale ledninger og føres til Ivars sentralrenseanlegg i Mekjarvik.


God fremdrift

Risa skal også bygge fire nye busslommer, èn rundkjøring og én kulvert, samt legge gassledning. Ifølge Mæland Det er god stemning på prosjektet. Fra v. Risas prosjektleder Martin Mæland og grunnarbeider Marian Taskar.holder fremdriftsplanen og arbeidet går godt. De har noen utfordringer, «men litt utfordringer er bare gildt.»  Disse handler i hovedsak om at grunn-vannstanden er så høy at det vil stå vann i grøftene når de nærmer seg stranden. I tillegg er det mye arbeid i forbindelse med omlegging av innkjørsler til eiendommene.