Bannerbilde

StartBANK; åpenhet og ryddighet

 StartBANK; åpenhet og ryddighet

Skjæveland Cementstøperi AS er fullt registrert som leverandør i StartBANK. Vår StartBANK id er 142911.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  14 januar 2019

StartBANK er et felles leverandørregister for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom. Informasjonen i databasen hentes fra offentlige registre, og omfatter finansiell og kommersiell informasjon, skatte- og avgiftsforhold, forsikring, kvalitetssystem, HMS, samt produkter og tjenester.

I forbindelse med avtaleinngåelse kan leverandørene som er registrert oppgi sin StartBANK-ID, og slippe å sende inn all dokumentasjon hver gang. Mens kundene blir spart for arbeidet med å kontrollere soliditeten og seriøsiteten til leverandører. StartBANK har utviklet seg til å bli stadig viktigere både for leverandører og byggherrer.

Her er vårt registreringsbevis for StartBANK.

Seriøsitet

– StartBANKer en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av leverandører. Medlemskapet er en dokumentasjon på seriøsitet og kvalitet, og gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår, forklarer Per Terje Dalen, daglig leder i Skjæveland Cementstøperi.

At vi er registrert i StartBANK gjør det enklere for våre kunder å finne all vesentlig bedriftsinformasjon, oppdatert og på ett sted, forklarer Per Terje Dalen, daglig leder i Skjæveland Cementstøperi.StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt «Seriøsitet i byggenæringen» på begynnelsen av 2000-tallet, og er en viktig brikke i innsatsen mot arbeidskriminalitet. Forutsetning for å bli godkjent er blant annet at ansatte får betalt over minimumslønn.

Både leverandører og kunder har egeninteresse i at selskaper en samarbeider med har ryddig forretningsstruktur. Med all vesentlig informasjon samlet i en database blir alle aktører spart for mye arbeid.

– StartBANK blitt et godt verktøy for å bidra til seriøsitet i byggenæringenog for oss er det vesentlig å være en del av dette, understreker Dalen.


Fakta:

- StartBANK driftes og forvaltes av Achilles, mens konseptet er eid av byggebransjen ved BNL.
- StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av blant annet innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring av fast eiendom i Norge.
- StartBANK har et samarbeid med Skatteetaten om tilgang på skatte- og avgiftsinformasjon som oppdateres i sanntid.
- StartBANK gir tilgang til kvalitetssikret informasjon om blant annet leverandørenes forsikringer, standarder for samfunnsansvar, HMS- og kvalitetsstandarder, sikkerhetserklæringer og økonomiske tall.
- Kriterier som benyttes i StartBANK benyttes også av selskap som etablerer egne krav til underleverandører.