Bannerbilde

Skjæveland leverte 120 lastebillass ig-rør

Skjæveland leverte 120 lastebillass ig-rør

Statnett utvikler sammen med systemoperatøren TenneT og investeringsbanken KfW i Tyskland prosjektet NordLink, en undersjøisk kabel, som for første gang vil koble det norske og det tyske kraftmarkedet sammen. 130 lass betongvarer leverte Skjæveland til prosjektet.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   Oppdatert:  28 desember 2021
I samarbeid med Risa har vi laget en film som viser litt av dimensjonene ved prosjektet, samt det grundige arbeidet som gjøres der.

NordLink er en undersjøisk kabel som for første gang vil koble det norske og det tyske kraftmarkedet sammen (se egen boks). NordLink skal knyttes til det norske sentralnettet ved en ny transformatorstasjon på Ertsmyra ved Tonstad. Risa har kontrakten på grunnarbeidene på tomten, prisen for deres arbeid er 74 millioner kroner.Risa benyttet Pipelifter til å losse rørene på Ertsmyra.
På oppdrag av Statnett utfører Risa grunnarbeiden på nye Ertsmyra transformatorstasjon. Skjæveland har levert alle betong VA-varer. Til sammen om lag 130 lastebillass.

MASSEFORFLYTTING
I forbindelse med arbeidet skal Risa etablere et nytt overvannsnett, ved å montere om lag 900 meter DN 1600 rør med tilhørende kummer, samt trekkekummer.
Ifølge Risas prosjektleder, Wiggo Boltland, dreier det seg om store arealer og betydelige volum masse som skal flyttes. Kontrakten består i hovedsak av sprengningsarbeid og transport.
– Arbeidet går greit. Alt er i rute og 1. mars 2016 skal vi være ferdige, forteller Risas prosjektleder Wiggo Boltland.

IMPONERENDE LOGISTIKK
Til dette arbeidet leverer Skjæveland 600 DN 1600 rør, det alene tilsvarer 120 lastebillass. I tillegg kommer kummer og annet.
– Totalt har vi levert 4 000 tonn betongvarer, det er i overkant av 130 lastebillass, forteller Skjævelands salgsleder sør/øst, Tore Haukali Hansen.

Ørland Transport A, Kvinlaug Transport AS og Skjævelands egne sjåfører har gjort en formidabel innsats.
BERØMMER TRANSPORTØRER

Av hensyn til arbeid på en tilførselsvei har det kun vært mulig å levere varer mellom torsdag ettermiddag og lørdag kveld.

– Dette har vært et krevende prosjekt å levere til, og jeg er meget imponert over innsatsen og fleksibiliteten til transportørene våre. Ørland Transport AS har gjort en fantastisk jobb. Det har også Kvinlaug Transport AS og våre egne sjåfører. Hver uke i over tre måneder kjørte vi inn mellom fem og ti biler i løpet av tre snaue dager. Uten deres løsningsvilje hadde det ikke vært mulig, understreker Hansen.