Bannerbilde

Overraskende fotrør-funn

Overraskende fotrør-funn

I Stavanger skal Grunn-Service sanere et strekk på 1300 meter. Entreprenøren skal blant annet montere en ny fellesledning av fotrør, med innvendig V-profil.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  12 februar 2021
Produkter i denne artikkelen:   Fotrør-V

Til alles overraskelse viser det seg at også eksisterende rørstrekk er i fotrør.

Arbeidet startet september 2020 i krysset Dusavikveien - Chr. Bjellands gate. Rørstrekket går opp Neptunveien, med avstikkere opp i tre boliggater. Prosjektet er en kombinasjon av kapasitetsutvidelse og fornying. Den eksisterende fellesledningen, med fotrør, er fra 1952. I deler av strekket er det trukket en innvendig strømpe i røret.

Driftsleder Øyvind Granberg ved grøfta.

Den første etappen, frem til Neptunveien, foregikk i en smal, gammel veg, med jevnt høg trafikk. Grøfta måtte bli trang, og relativt tidlig traff de i tillegg på fast fjell.

– Kombinasjonen trang grøft, fjell, smal veg og behov for å ivareta omkjøringsveg med lysregulering er krevende. Men det gikk etter planen, og nå er vi over på et bredt, fint strekk, beskriver Grunn-Services driftsleder Øyvind Granberg.

Den innvendige V-formen gir effektiv drenering, også i perioder med lav vannføring.

I grøfta Ola Hølland til venstre og Finn Christian Gundersen til høyre. Driftsleder Øyvind Granberg på grøftekanten.

Separering light

Håpet var å få arbeide seg oppover et stykke uten å finne mer fjell i grøfta, men så lett skulle det ikke bli. Allerede den første uka etter juleferien møtte de igjen fast fjell.

– Vi visste at det ville være fjell her, men hvor mye det er finner vi ut av etter hvert, sier Granberg med et smil.

De legger nye rør for forbruksvann, en fellesledning for spill- og overvann, og en overvannsledning. Til denne sistnevnte kobler de alt de kan av sandfangkummer og eventuelt andre overvannsløp. Samtidig etableres det nye stikkledninger frem til tomtegrensen for alle boligene oppover. Slik får boligeierne mulighet til å på sikt separere overvann fra avløpsvannet.

– Møter dere overraskelser?
– Den største var vel at det lå fotrør i bakken allerede, det var det ingen som hadde tenkt seg. Det er også overraskende at denne er stømpet, svarer driftslederen.

BYPASS: På oppsiden av arbeidsområdet har entreprenøren etablert et pumpehull, som vannet fra fellesledningen renner ut i. Derfra pumpes det rundt arbeidsområdet, og ledes tilbake på fellesledningen nedenfor.

Fordeler ved V-formen

Selv har han ikke tidligere vært med på å legge fotrør.

– Det virker som om montasjen går veldig greit. Foten danner et solid fundament, og det er en stor fordel å slippe komprimeringen under den nederste kvartsirkelen. Samtidig kreves det litt mer nøyaktighet ved avretting av fundamentet, men det skal ikke være et problem for folkene våre, forklarer Øyvind Granberg.

Han tar selv teknisk fagskole for tiden, er opptatt av funksjonen ved de ulike rørløsningene og har sett på beregninger knyttet til vannføring, dimensjonering og selvrens.

– I fellesledninger er det tidvis veldig varierende vannmengde. Blant fordelene med den innvendige V-formen i rørene er at du får selvrens, selv med minimal vannføring i perioder uten nedbør, forklarer han.

Gammel kum og gamle rør. Kvalitetsforskjellen til dagens produkter er vesentlig. KOMPAKT: I jomfruelig terreng ville det ikke tatt lange tiden å etablere et rørstrekk på 1300 meter. I bebyggelsen, hvor en skal ta hensyn til beboere, trafikk og eksisterende infrastruktur som skal opprettholdes, tar ting tid.


Oppdragsgiver er Stavanger kommune, anlegget er prosjektert av Cowi og Consult1 har byggeledelse. Arbeidet er i hovedsak planlagt utført med to maskiner og to grunnarbeidere, med estimert varighet frem til sommeren 2022.

Vi kommer nok tilbake etter hvert!