Bannerbilde

Løsninger for overvann

Løsninger for overvann

Skjævelands effektive og driftssikre produkt for lokal infiltrasjon og fordrøyning utgjør en del av utstillingen på demonstrasjons- og testfeltet på Multiblokks område. Der holder Storm Aqua nå månedlige miniseminar om overvannshåndtering. Benytt anledningen til å få faglig oppdatering!

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  13 september 2016

Klimaendringer fører til mer nedbør og hyppigere tilfeller av ekstremvær. Større mengder overvann enn vi tidligere ventet skal håndteres. Nye krav og reguleringer presser seg frem. Finnes det nye og gode løsninger og hvordan fungerer de i praksis?

Dette er hovedtema for miniseminarene som Storm Aqua har arrangert siden oppstart, på og ved test- og demonstrasjonsfelt for overvannsløsninger hos Multiblokk i Sandnes.

I løpet av miniseminaret får deltakerne innsikt i helhetsprinsipp for overvannshåndtering, verktøy for overvannshåndtering, innsikt i drift og vedlikehold samt eksempler på systemløsninger. Under befaringen på test- og demonstrasjonsfeltet presenteres konkrete løsninger for infiltrasjon via permeable dekker og kummer, muligheter for fordrøyning ved hjelp av nedgravd fordrøyningsmagasin, grønne vegger og -tak, med mer.

For mer informasjon, program og påmelding, se her.