Bannerbilde

Kontinuerlig forbedringsarbeid

Kontinuerlig forbedringsarbeid
Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  22 oktober 2018

Som en del av Skjæveland Gruppens langsiktige strategi har Skjæveland Cementstøperi tatt i bruk Lean. Arbeidet begynte på vårparten, og gir effektivitetsforbedringer.

Torfinn Knudsen leder Lean-arbeidet hos Skjæveland. – Alle bedrifter har mye å hente på en gjennomgang av organisasjonen og arbeidsflyten. Har vi de riktige folkene på rett plass? Er ting plassert på optimal måte? Gjennomføres prosessene effektivt? spør Torfinn Knudsen.

Han er grunnleggeren av selskapet Lean Partner, og har arbeidet sammen med Skjæveland fra i vår. Torfinn har lang fartstid innen ledelse og forbedringsprosesser, og utfører arbeid også hos andre oppdragsgivere. Det gir ham et rikt sammenligningsgrunnlag.

– Min erfaring er at alle har behov for kontinuerlig forbedring. Renhold rutiner og rydding er gjennomgående tema. Dette er ofte ubevisst forsømte  områder. I en travel hverdag er det naturlig å først og fremst være opptatt av produksjon, forklarer han.

Torfinn Knudsen har erfaring fra Hamran Snekkerverksted, Dyreparken i Kristiansand, Fibo og andre.
– Utfordringene er stort sett de samme enten en arbeider med kjøkken, betong, plater eller dyrepark. Mye handler om visualisering, gode rutiner og effektiv arbeidsflyt.

Henter ut potensialet

Innledningsvis brukte Knudsen noe tid på å bli kjent med bedriften. Han gjennomførte blant annet en-til-en samtaler med alle nøkkelpersoner, for å danne seg sitt eget bilde.

Et av resultatene av dette er organisatoriske endringer, som sikrer at en nå har riktig person på rett plass. I kontoret i fabrikken arbeider skiftleder, driftsleder og kvalitetsleder. Kontoret er omorganisert og tilrettelagt for effektiv kommunikasjon.  Samtidig har han lagt vekt på å bygge en kultur for å dele informasjon. På hans anbefaling har selskapet blant annet innført faste tavlemøterhver morgen, og kontoret i fabrikken er omorganisert og tilrettelagt for effektiv kommunikasjon og arbeidsflyt.

– For oss handler dette om å være pro-aktive. Gjennom kontinuerlig forbedring kan vi hente ut kapasitetspotensialet ved å bli mer effektive i det vi gjør. I den forbindelsen er det fruktbart at noen ser på oss utenfra og «med nye øyne,» sier Per Terje Dalen, daglig leder i Skjæveland Cementstøperi.


Bedre styringsverktøy

– På forsommeren hadde vi en gjennomgang av blandeverket, i samarbeid med leverandøren. Informasjon vi har trukket ut av dette har vi benyttet til å etablere enkle rutiner for vedlikehold av blandeverket. Det er viktig med standarder som gjør det enkelt å følge opp anbefalingene fra leverandøren. Gjennom dette arbeidet har jeg også lært anlegget godt å kjenne, og nå er det tilrettelagt for at operatørene skal kunne vedlikeholde dette som en del av sitt ordinære arbeid, beskriver Torfinn Knudsen.

Verktøytavler er strukturert, det er ryddet og innført struktur på målinger og dokumentasjon. Nå får ledelsen bedre underlag for statistikk knyttet til vedlikehold og andre interne forhold i fabrikken.

– Neste trinn blir å kjøre på med operatørstyrt vedlikehold. Opplæringen begynner nå. Vi skal seksjonere fabrikkhallen og etablere gode rutiner for kontinuerlig vedlikehold. Skjæveland har en dyktig arbeidsgjeng og en fabrikkbygning med uutnyttede muligheter. Dette har jeg stor tro på og her vil mye være på plass før jul, understreker den erfarne mannen.

Terje Haugland i det nyryddede kontoret i fabrikken.