Bannerbilde

Kategoriansvarlig for Infrastruktur

Kategoriansvarlig for Infrastruktur

Silje Vagle er kategoriansvarlig for Infrastruktur fra høsten av. Av hensyn til kundene, produkt- og markedsutviklingen, spisser Skjæveland Gruppen salgs- og markedsarbeidet sitt. Det sammenslåtte selskapet konsentrerer innsatsen om fire produktkategorier.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  7 juli 2021

Etter sommerferien blir Atle Skandsen Skjæveland Gruppens ansvarlige innen Subsea, som omfatter blant annet Capone, øvrige belastningslodd og Seacult.

– Det er omtrent ett år siden vi lanserte deg som Capone-ansvarlig. Nå får du kategoriansvaret for Infrastruktur. Hva har skjedd?

Gleder seg

– I forbindelse med omorganiseringen ble dette nye fagområdet etablert, og jeg fikk anledning til å velge hva jeg ville arbeide med. I og med at jeg har hatt euroskilt som en del av mitt ansvarsområde fra jeg startet, og også har omfattende erfaring fra alt innen fundament gjennom de årene jeg har arbeidet her, så valgte jeg dette.

– Ingen dramatikk altså?

– Nei overhode ikke. Jeg har stortrivdes med Capone og belastningslodd, forsikrer hun.

I Skjæveland Gruppen skal de kategoriansvarlige spisse mot et produktsegment, til gjengjeld får de en rekke oppgaver innen sin kategori.

– Vi skal inn tidlig, delta allerede i markedsarbeidet og være involvert til og med ordren. Vi får også ansvar knyttet til produktutvikling og budsjett.

– Hva tenker du om dette?

– Det blir kjekt!

Kundekontakt

Som for de fleste har tiden siden mars 2020 vært spesiell. For Silje, som valgte å bli ansvarlig for Capone blant annet fordi hun ønsket å reise og få tettere kontakt med kundene, ble langt fra alt som planlagt.

– Nå gleder jeg meg til å besøke og bli kjent med kunder innen Infrastruktur. Det er mye veier og jernbane som skal bygges ut de kommende årene, og vi har mange produkter innen denne kategorien. Snart skal jeg begynne å reise igjen og det gleder jeg meg til, sier hun overbevisende. Og blir brått alvorlig.

– Den biten som er litt trist, er at jeg har rukket å få fin kontakt med Capone-kunder. Når jeg går over i ny kategori får jeg ikke følge dem videre. Det kjenner jeg på, for jeg har virkelig fått god kontakt med Capone-kundene og setter pris på det. I forbindelse med overgangen tenker jeg også på dem. Nå får kundene igjen en ny kontaktperson å forholde seg til. Samtidig vet jeg at Atle kommer til å gjøre en kjempejobb, og vi har planlagt en god overføringsperiode. Han er allerede koblet på, så dette kommer til å bli bra, forklarer Vagle.

Frem til Atle overtar ansvaret på sensommeren har hun ansvar for både Infrastruktur og Capone. Skjæveland er for tiden involvert i flere større prosjekt både knyttet til jernbane og trafostasjoner.

Nå er Silje Vagle kategoriansvarlig for produktkategorien Infrastruktur i Skjæveland Gruppen. Denne leveransen av kabelkanaler gikk til Lyse.

Produkter innen Skjæveland Gruppens kategori Infrastruktur:

Kabelkanaler, trekkekummer, Alma treplantekum, Gjerdefundament, Teltanker, Sperremateriell og havneblokker, skiltfundament, lysmastfundament og industrifundament.