Bannerbilde

Fremtidsrettet, naturbasert overvannshåndtering

Fremtidsrettet, naturbasert overvannshåndtering

Prefabrikkerte regnbed av betong gjør det mulig å håndtere overvann selv på områder hvor nedbøren i utgangspunktet ikke infiltreres.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  4 juni 2020
Produkter i denne artikkelen:   Alma Regnbed 200

Like nedenfor Vålandstårnet i Stavanger bygger Ineo Eiendom Vålandstun, et eksklusivt boligkompleks for godt voksne, med 38 leiligheter fordelt på fem bygg. Øvre del av Vålandshaugen består av et vakkert parkområde. Nedenfor strekker den gamle trehusbebyggelsen seg i tre retninger, og i Vålands-gatene ligger et overvannsnett som ikke har kapasitet til mer.

Utfordringen er velkjent; hva gjør vi med nedbøren?

Skaper infiltrerende areal

Kommunens krav til påslipp på overvannsledningen er maks 33,3 l/s. Tomten er stor, ligger øverst i bakken og bygget står i en dump i fjellgrunnen.

– Her er det ikke store sjanser for infiltrasjon, bekrefter Daniel Voll.

Han er håndmann hos Kolnes Maskin AS, som står for grunnarbeidene, og entreprenørens bas på prosjektet.

– Vi sto ganske fritt til å velge løsninger for overvannshåndteringen her, så lenge vi holder oss innenfor kommunens begrensinger til påslipp på overvannsledningen forklarer han.

Regnbedene har strupet utløp, og kobles som ordinære VA-produkt.

De har valgt å installere Alma regnbed som er koplet til den kommunale overvannsledningen. Utslippet er kontrollert og vil ikke overstige maksimalt tillatt påslipp. Lars Møller-Pedersen i Storm Aqua har bistått med beregningene av størrelser på regnbedene.
– Når vi monterer Alma Regnbed fra Skjæveland får vi mulighet til å infiltere regnvannet på overflaten selv om det i utgangspunktet ikke var mulig. Samtidig har vi kontroll på utslipp. Vi bygger jo på fjell, og de har sprengt ut der bedene skal stå, beskriver han.

Noen av bedene ble heist på plass med kranbilen, de øvrige har maskinfører Inge Tysdal satt ned. Det er første gangen de to har koblet regnbed, men den delen har gått helt greit.
– Alt ligger til rette for effektivt arbeid, de er jo klare når de kommer. Og vi har fått regnbedene etter hvert som vi trengte de, forteller Voll.

Kontrollert påslipp

Alma Regnbed er en naturbasert måte å håndtere overvannet på. Nedbøren ledes til bedene, infiltreres gjennom vekstmediet før det tidsforsinket slippes kontrollert ut til det offentlige ledningsnett. Regnbedene fra Skjæveland er funksjonelle og fleksible, og selv om de produseres som standardvarer, tilpasses løsningene behovene på den enkelte lokasjonen.

På Vålandstun monteres 15 regnbed. Opprinnelig var tallet høyere, men flere av disse ble samlet og omgjort til ett stort, spesialbygget regnbed fra Skjæveland med ekstra kapasitet. Det sparte både plass og penger.
Aage Gjesdal, koordinator overvann hos Skjæveland Cementstøperi, bidro med spesialløsningen.

– Når bedene ligger tett kan det være enklere og rimeligere å slå disse sammen. Vi har heldigvis god erfaring med spesialløsninger, så dette tilpasser vi hvert enkelt prosjekt, forklarer han.

Aslak Stormyr hos Skjæveland heiser på plass kummen til det spesialbygde regnbedet.Regnbedet er bygget inn i lokket på  regnbedet Skjæveland har bygget spesielt for prosjektet.

Det spesialbygde regnbedet erstatter flere Alma-standard regnbed, og ble foreslått av Skjæveland av både praktiske og økonomiske årsaker.

Fakta:

Ineo Eiendom bygger gode og bærekraftige boliger for alle.
Vålandstunet har miljørettede tekniske energiløsninger som støttes av Enova.
Prosjektet er tegnet av det anerkjente arkitektkontoret Haga og Grov i Stavanger.
Overvannet håndteres gjennom 15 betongregnbed fra Skjæveland. Ett av disse er spesialprodusert for prosjektet.