Bannerbilde

FoU; Alma regnbed

FoU; Alma regnbed

Gjennom produktutvikling, drift, forskning og dokumentasjon utvikler Skjæveland Gruppen nye produkt og løsninger. Alma regnbed er et resultat av dette, foreløpig er en bachelorgrad og to mastergrader knyttet til Alma.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  28 august 2019
Produkter i denne artikkelen:   Alma Regnbed 200

Regnbed, nedsenkninger i terrenget plantet til med naturlig og stedstilpasset vegetasjon, samler overvann og fordrøyer dette ved å etterlikne det naturlige hydrologiske kretsløpet.

Det prefabrikkerte regnbedet fra Skjæveland er plassbesparende, enkelt å montere, gir tryggere vinterdrift og kan utformes med kapasitet tilpasset hvert enkelt prosjekt. Løsninger kan tilpasses en aktuell situasjon. Alma regnbed leveres i tre ulike størrelser, som igjen kan tilrettelegges for fordrøyning eller infiltrasjon. I regnbed kan urent overvann også behandles via fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i grunnen.

Alma regnbed i Eidsvollsgate, Sandnes, ble  fylt med vekstmedium sept. 2018.Samme regnbedet sommeren 2019.

Vekstmediet i Alma regnbed er konstruert for optimal balanse mellom å slippe vannet igjennom og å holde på det, for å sikre god plantevekst. Nettopp vekstmediet var utgangspunktet for Mette Haugens bachelorgrad,   som hun leverte i desember 2017. Plantene trenger tilstrekkelig næring og fuktighet, derfor må vekstmediet evne å holde på væsken. Samtidig må overflatevannet renne gjennom dette hurtig nok til at magasinet har ny kapasitet innen neste regnskyll.

I forbindelse med  Dennis Kliewers masteroppgave, levert i slutten av november 2018, kalibrerte han dataen fra Haugens forskning. Samtidig samlet Kliewer data fra infiltrasjonsprosessen og bedets lagringskapasitet. Talldataen er senere benyttet for å utarbeide et beregningsprogram for Skjævelands regnbed, Alma.

Dennis Kliewer. Vannmengden som strømmer ned i regnbedet tilsvarer avrenningen fra reelle nedbørshendelser på det grå-blå fordrøyende taket på Høvringen i Trondheim (Urbant Uterom), et pilotprosjekt i Klima 2050.Våren 2019 fulgte Storm Aqua opp NTNU-student Anwei Sun som også leverte en masteroppgave knyttet til Alma. Hennes mål var å dokumentere infiltrasjon i grunnen via permeable dekker, som et nødoverløp for regnbedet.

Anwei Sun gjennomførte den praktiske delen av sin forskning i mai 2019.I Test– og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk er et Alma regnbed montert i et areal med permeabel belegningsstein.

Eksperimentene ble gjennomført ved at Sun tilførte gitte mengder vann til regnbedet, også i dette forsøket tilsvarer vannmengden ulike reelle nedbørsmønster.

Vann-nivået i og utenfor bedet ble målt ved gitte intervaller, og som et resultat av forskningen utarbeider hun en modell som kan benyttes til kapasitetsberegning.

Alma regnbed i testfelt med permeabel belegningsstein rundt, på Test- og demonstrasjonsfeltet til Multiblokk. Foto sommer 2019.