Bannerbilde

Flettemuren løser flere floker

Flettemuren løser flere floker

Stangeland Maskin AS bygger for tiden en fordrøyende betongmur. Flettemur-elementene kan løse tre vesentlige utfordringer knyttet til arealutnyttelse.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  19 juni 2018
Produkter i denne artikkelen:   Flettemuren

Kommunene stiller krav om lokal overvannsdisponering og grøntanlegg. Dette går ut over hvor mye nytteareal næringslivet får ut av tomtene sine. Derfor har blant annet driftsleder Tore Obrestad i Stangeland Maskin AS, vært på utkikk etter alternativ til horisontale grøntanlegg, regnbed og åpne dammer.


Driftsleder Tore Obrestad hos Stangeland Maskin AS.Nå er Obrestad involvert i grunnarbeidene for et næringsbygg som Masiv AS og Stangeland Maskin AS etablerer for Bil & Anleggsdekk AS i Sandnes.
– Ved store bygg trengs ofte mye utvendig areal, og kommunen stiller krav om etablering av dammer. Derfor er vi opptatt av å finne alternative løsninger, forklarer han.

Vertikal hage

På tomten, som ligger i Stangeland Næring Vest, etableres en Flettemur av 290 prefabrikkerte betongelementer. Tomten er skrånende og muren, som blir 86 meter lang og ca. 2,5 meter høy, etableres blant annet for å ta opp høydeforskjellen. Det gir en større horisontal flate, et areal som skal benyttes til parkering på det øvre nivået. Skjæveland har støpt betongelementene. Disse forhandles av Urban Natur, som blant annet har kompetanse innen vekstmedium og planter. Urban Natur monterer beholder, og system for vannhåndtering, i elementene og fyller elementene med vekstmedium, før de leveres anlegget.

Flettemuren gjør at parkeringsplassen på det øvre nivået kan utvides betydelig.

Når muren er ferdig skal den beplantes. Overvann fra parkeringsplassen, samt takvannet fra hele bygget, skal ledes ned i Flettemuren. Der vil nedbøren bli tidsforsinket, noe vil gå til vanning av vekstene, noe fordamper og resten siver sakte ned i grunnen under muren. Med tiden vil veggen danne et solid vertikalt grøntinnslag i næringsområdet.

Grei mur å montere

Bygget er om lag 3900 kvadratmeter og tomten ca. 10 mål. Stangeland Gruppen er en av byggherrene, og var med på å ta avgjørelsen om Flettemuren.

Fra venstre bas Torstein Taksdal og driftsleder Tore Obrestad i Stangeland Maskin AS. Der de står, på utsiden av den kommende Flettemuren, skal det etableres et regnbed.

Vi har lett etter alternative løsninger, og kom med forslaget om å bruke disse elementene. Det bør være mulig å benytte beplantede betongelement, for å erstatte horisontale løsninger med vertikale. Hvis dette kan bidra til at vi kombinerer kravet om grønne areal med LOD, slik  at tomten får en fin grønn vegg fremfor en grønn flate, vil dette være en god løsning, mener driftslederen.

Bas Torstein Taksdal monterer Flettemuren sammen med Erlend Salte i maskinen. Før elementene monteres har Stangeland Maskin AS fjernet masse og etablert et solid fundament av grov pukk. Overskytende vann fra muren vil sive ned i dette og infiltreres i grunnen. Selve montasjearbeidet skiller seg ikke ut fra annen elementmontering.

– Vi gjør arbeidet som med andre murer. Det er bunnrekken som tar tid. Vi må være påpasselige med at den kommer i vater og står beint. Etterpå er det bare å setter resten av elementene oppå. Her er det også noen elementer som tilpasses terrenget, og det tar litt tid. Men dette er en grei mur å montere, beskriver driftsleder Tore Obrestad fra Stangeland Maskin AS.


Bengt Borsheim i Urban Natur AS forhandler Flettemuren. Flettemurelementene ferdigstilles med innmat, før de leveres anlegget.

Flettemur-elementene leveres fra Urban Natur ferdig med beholder og system for vannhåndtering, samt vekstmedium. Det er renslig og enkelt å slippe jordarbeid på anleggsområdet.