Bannerbilde

Ett års jubileum for Box Culvert

Ett års jubileum for Box Culvert

Det er ett år siden de første norskproduserte firkantrørene, boks-kulvertene, ble montert. De ble tatt i bruk før planen, og omdisponert for å avverge et kanalsammenbrudd under en vei i Sandnes.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  3 desember 2018
Produkter i denne artikkelen:   Box Culvert

I begynnelsen av november 2017 ble det klart at Sandnes kommune måtte iverksette strakstiltak for en kulvert gjennom Maudlandsveien i bydelen Hommersåk. Et 40 år gammelt stålrør, som ledet en bekk under veien, var Metallet måtte gi etter for belastningen, og erstattet av betong.  i ferd med å kollapse, grunnet korrosjon.

Den akutte faren for sammenbrudd av veien gjorde at prosjektet ble prioritert som krisetiltak.

Seksjon Veg i Teknisk etat i Sandnes kommune har ansvaret for veien. Da det oppsto en utvasking av kanalsidene og situasjonen ble kritisk, ba veg-seksjonen om bistand fra en nyopprettet prosjektstyringsenhet i etaten.

Odd Arne Vagle, som er en del av prosjektstyringsenheten, ledet forarbeidet med Lunden.

Han foreslo å utbedre veien med Box Culvert-elementer, som var produsert for å bli brukt i Lunden. Disse er velegnet, var tilgjengelige og kunne omprioriteres på kort varsel. Resultatet ble at åtte firkantrør ble montert som kulvert under veien. Dette forhindret veisammenbrudd og danner en varig trygg løsning.

Dette dekket vi i fjor, blant annet i en artikkel som ligger her.

Innløpet på Box Culvert-kanalen montert på Hommersåk. Arbeidet ble utført av Nordbø Maskin AS.

En viss spenning var det jo da de skulle montere de første norskproduserte firkantrørene i historien, og det som et akutt-tiltak i en vei som var i fare for å rase. Men ifølge maskinføreren er de lette å montere, og allerede på den første skjøten gled elementene så godt i hverandre at det nesten er betong i betong.

– Elementene er nesten klistret sammen i skjøten, og her har vi faktisk tre centimeter margin. Det går så greit at vi er nesten overrasket selv, forteller Odd Arne Vagle.

I etterkant er arbeidet i Lunden gått som planlagt. Der er første etappe vel gjennomført.