Bannerbilde

Erstatter staurgamle rør

Erstatter staurgamle rør

Det utføres et potlearbeid på Storhaug i Stavanger når gamle rør og kummer erstattes med nye, innimellom eksisterende kabler og annen infrastruktur.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  19 november 2019

Stavanger kommune gjennomfører flere prosjekt innen VVA for tiden. Ett av disse ledes av Bjørn Kåre Hebnes i Grunn-Service AS, tidligere Rygg Maskin AS.

I den østre delen av Avaldsnesgata ferdigstiller Grunn-Service miljøgata.For tiden arbeider Grunn-Service på tre punkt i Avaldsnesgata på Storhaug i Stavanger. I østenden legges betongheller og granitt. I vestenden avsluttes VA-arbeid inn mot eksisterende ledningsnett, og midt i, i krysset Avaldsnesgata - Nedstrandsgata, treffer vi Bjørn og gjengen.

De har ansvar for å oppgradere ledningsnettet, legge ny vannledning, ny spillvanns- og overvannsledning, trekke kabler, leggerør for fjernvarme og etablere forseggjort miljøgate.


Detaljbilde fra grøfta, med nye og gamle kummer ...

God styring

Arbeidet startet påvårparten 2019, og gaten skal være festklar til 17. mai-toget går  over Storhaug i 2020.

Bjørn Kåre Hebnes leder Grunn-Services arbeid på Storhaug. Bjørn Kåre Hebnes anslår at vannledningen de erstatter er 100 år gammel, kummene i grøfta er falleferdige så det holder. Men stemningen er god og arbeidet går etter planen.

– Utfordringene er uventede elementer i grøfta og myke trafikanter på gateplan, forteller Hebnes.
Det tror vi så gjerne, men de bygger seg inne bak byggegjerder og ser ut til å ha full kontroll.

– Og ellers da?
– Nei, ellers går det bra. Dette er et potlearbeid, men det var vi forberedt på. Og vi får god oppfølging fra Skjæveland. Det som var fint er at da vi begynte,kom det tre mann fra Skjæveland for å planlegge fremdriften. «Hvor starter vi?» spurte de, og så planla vi derfra. For noen uker siden kom de ut igjen og sa «Ja; hva gjør vi nå?»

Det tar tid å produsere spesialkummer, så det planlegger de i god tid. Det er fine folk på Skjæveland og de er gode på oppfølging, mener Bjørn Kåre Hebnes bestemt.


Ting tar tid når en skal erstatte gammelt med nytt i gamle bygater. I maskinen er Birger Paulsend, i tillegg arbeider Bente Espedal Kvia og Artur Markowski her sammen med Bjørn Kåre Hebnes.

Her skal en vite hva en gjør når en graver. Hebnes anslår at drikkevannsrørene de erstatter er omlag 100 år gamle.

Betongvarer Skjæveland leverer til Grunn-Services prosjekt er Qmax spillvannsledning, samt sandfang-kummer, briljant-kummer, ig-rør, overvanns- og stigerørskummer, vannkummer og avlastningsplater for vannledningen.