Bannerbilde

Arealeffektive konstruerte landskap og LOD

Arealeffektive konstruerte landskap og LOD

Overvannsutfordringene må løses. Etterslepet på VA-nettet er allerede alvorlig stort, vi har behov for å tilpasse oss et forverret klima OG alt må gjøres innenfor hårete bærekraftmål. Da er det avgjørende å velge riktig.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  19 mars 2020

Urban Natur er opptatt av tiltak basert på naturens premisser. Derfor arrangerte firmaet tidligere i mars en fagdag om arealeffektive konstruerte landskap og effektiv overvannshåndtering. Målgruppen var kommunalt ansatte, og andre, som arbeider med temaet.Beplantningen i denne Flettemuren er usedvanlig frodig. Med riktig vekstmedium og plantevalg dekkes betongen i løpet av få år.

Bengt Borsheim i Urban Natur var konkret da han åpnet fagdagen.
– I møte med de globale utfordringene har vi alle et ansvar, fordi løsningene krever lokale tiltak. Verden urbaniseres, det betyr at byene spiser av landarealene våre. I dette bildet skapes en bekymring, for hva skjer i naturområdene og hvilke liv blir det igjen i byene? spurte han.

Bengt Borsheim i Urban natur beskrev Flettemuren som han beplantet for flere år siden.

Dagens byer er ikke i samspill med naturen.

– Vi må gå fra grått til grønt, og skape forutsetninger for at alle arter skal leve. Dette må være overbygningen i alle fag. Det krever en vilje til å satse. I alt for stor grad sitter vi på hvert vårt kontor og løser utfordringene innenfor vårt eget område. For å lykkes må vi lære av de kommunene som har startet arbeidet med å ivareta det biologiske mangfoldet, mener Borsheim.


Grip mulighetene

De inviterte foredragsholderne belyste temaet fra ulike vinkler. Anne Merete Skogland fra Bymiljø og utbygging i Stavanger kommune.

– Inger Anita Merkesdal, fagjournalist, politiker og mor, startet fagdagen med et foredrag om viktigheten av flerfunksjonelle løsninger.
– Anne Merete Skogland fra Bymiljø og utbygging i Stavanger beskrev kommunens skybruddsplan og naturbaserte løsninger.
– Kirsten Vike fra Sandnes kommune beskrev overordnede føringer, reguleringsbestemmelser og krav til fremtidens overvannshåndtering i Sandnes.
– Bengt Borsheim fra Urban Natur beskrev naturens behov og hvordan disse kan ivaretas ved konstruerte landskap, samtidig som en etablerer effektiv og robust overvannshåndtering.
– Det siste foredraget for dagen gav Aage Gjesdal fra Skjæveland.

Aage Gjesdal fra Skjæveland Cementstøperi beskrev funksjonene og fordelene ved Flettemuren som flerfunksjonelt overvannverktøy.

Aage Gjesdal fra Skjæveland beskrev Flettemuren, det effektive overvannsverktøyet som blant annet også ivaretar biologiske behov.


Urban Natur holder til i usedvanlig flotte omgivelser, og serverte en nydelig lunch til forsamlingen.