Bannerbilde

Diskos

Diskos

I henhold regelverket skal midlertidige skiltfundament, som varselsskilt for vegarbeid, være utformet på en måte som ikke representerer fare ved eventuell påkjørsel. Vårt Diskos-fundament oppfyller kravene, samtidig som det er enkelt og fleksibelt i bruk. Selges kun gjennom Euroskilt.

Dimensjonering og bruksområder

Diskos
Varenummer Navn Vekt i kg.
20975  Diskos 300

Be om tilbud Skriv ut tabell