Bannerbilde

Alma treplantekum

Alma, vår solide treplantekum, er oppgradert. Betonglokk med «vannrenner» i overflaten leveres nå som alternativ til støpejernsrist. Rennene leder overflatevann ned i vekstmediet, slik at trærne og treplantekummen Alma blir en del av et helhetlig og funksjonelt system for overvannshåndtering. Trebeskytteren leveres nå også i rustfri utførelse. Alma produseres i tre størrelser og er beregnet for uteområder med fast dekke, for eksempel miljøgater, gatetun, parkanlegg og parkeringsplasser. Alma gir gode vekstbetingelser, forhindrer setningsskader i gatelegemet og bidrar til å infiltrere overflatevannet lokalt.