Bannerbilde

Alarm, Betorens Fettutskiller

Alarm, Betorens Fettutskiller

For montasje av alarm: Det må legges en 230V kabel for tilkoblingen av alarmen, samt tilkobling av føler. Mellom alarm og føler skal det kun være en toleder. Dersom det er mer enn 5 meter mellom føleren og alarmen må følerkabelen skjøtes. Dersom alarmen skal tilkobles SD-anlegg må det også legges en egen kabel for dette. Spørsmål knyttet til installasjon rettes til Micro-matic på tlf.nr: 66775750

Dimensjonering og bruksområder

Alarm, Betorens Fettutskiller
Varenummer Beskrivelse
4009  Fettutskiller alarm GA-1,LT1000

Be om tilbud Skriv ut tabell

Dette produktet medgår i følgende artikler:   Fetturskiller Betorens