Bannerbilde

Fettutskiller Betorens

Betorens Fettutskiller separerer fett fra avløpsvannet, Betorens Fettutskillere benyttes i matvareindustrien, kjøkkener, restauranter, sykehus og andre områder hvor det er mye fett i avløpsvannet. Betorens Fettutskiller er gravimetriske utskiller, og utnytter tetthetsforskjellen mellom fett og vann for å separere væskene. Fett er lettere en vann og flyter opp mot overflaten slik at det enkelt kan fjernes. Det er ingen koalescensenhet i en fettutskiller, som i oljeutskilleren, kun to skillevegger. NB! Fettutskillere SKAL ha utlufting! Lufting kan eventuelt foregå gjennom innløpsledningen. Fettutskilleren er utarbeidet i henhold til europeisk standard EN 1825-1. Dimensjonering foretas i henhold til EN 1825-2. etter den beregningsmessige spillvannsmengde. Betorens Fettutskiller leveres med kapasitet fra 2, 4, 7, 10 og 15 liter i sekundet. Vi kan levere fettutskiller med større kapasitet på forespørsel.