Bannerbilde

Basal slamavskiller og renseanlegg type Baga

Ideell løsning for separate avløpsanlegg: NB! På bestilling produserer vi slamutskillere i alle dimensjoner. Ta kontakt for optimal løsning for hvert enkelt prosjekt. Slamavskillerne det refereres til i tabellen er standard varer hos oss. Basal slamavskiller benyttes til rensing av avløpsvann fra spredt bebyggelse. Basal slamavskiller holder tilbake faste partikler og flyteslam. Slamavskilleren er utformet for å tilfredsstille gjeldende forskrifter for separate avløpsanlegg og tilfredsstiller NS-EN 12566-1. Basal slamavskiller har kjøresterk konstruksjon, det foreligger ingen oppdriftsfare, den kan bygges om til minirenseanlegg og har høy rensegrad. Basal slamavskiller er en sylindrisk stående konstruksjon som er satt sammen av standard kumringer. Den er produsert i betong, som er et solid og miljøvennlig materiale. Kumlokket er plassert sentrisk slik at tømming og rengjøring skal foregå på en enkel og effektiv måte. Høy rensegrad forlenger levetiden på etterfølgende infiltrasjonsanlegg.