Bannerbilde

Storm Type 2

Storm Type 2

Storm Type 2 er en drenskum blant annet for eneboligtomter. Den benyttes når regnvann i all hovedsak skal infiltreres i grunnen lokalt. Kummen vil i tillegg fordrøye, og i siste instans slippe overvann kontrollert ut på kommunalt nett. Overvannet ledes inn i kummen gjennom åpen rist og takvannsrøret som er koblet til kummen. Regnvannet infiltreres under og rundt kummen, fordrøyes i kummen og kan ved ekstremnedbør slippes ut på kommunalt nett gjennom strupet utløp. Diameteren på åpningen i det neddykkede, strupede utøpet avgjøres for hvert enkelt prosjekt som en del av beregningen. Dette må tilpasses den aktuelle kommunes grense for maksimalt påslipp. Betongkummen er produsert i henhold tilregjerende standard. Storm Type 1 inneholder: Overløpsrør DN 110, samt nødoverløp DN 110 til overvannsledning. Totalhøyde kum justeres med standard betongringer og kjegle, og tilpasses lokale forhold. Kjegletopp og rist leveres separat. Informasjonen i tabellen refererer til bunnseksjonen.

Dimensjonering og bruksområder

Storm Type 2
Varenummer DN innv. Vekt i kg. Totalhøyde i mm
70010  1000 1650 1500

Be om tilbud Skriv ut tabell

Dette produktet medgår i følgende artikler:   Stormkummene infiltrerer ultralokalt Infiltrasjon og fordrøyning Fordrøyningssystem med infiltrasjon Tre funksjonelle Storm kummer Kummer, montasje FDV for Skjævelands IFS Storm kummer