Bannerbilde

Tusenårslokket

Tusenårslokket har fått navnet sitt etter Tusenårsplassen, det vil si Torget, i Stavanger. Skjæveland Cementstøperi utviklet lokket for å imøtekomme ønsket om å integrere kumlokkene mest mulig i belegget. Tusenårslokket er utformet slik at en kan støpe fast et hvilke som helst belegg i lokkets overflate. Lokket kan dekkes med granitt, belegningsstein, brostein, betongheller, skifer eller annet. Rammen har dobbelt skjøt, og støpes til betongjusteringsringen med spesialmørtel.