Bannerbilde

Flushkum

Flushkummen er løsningen for ledningsstrekk med hyppige spylebehov. Hyppig spyling av ledningsnettet er kostbart og tidkrevende. Ved å benytte Flushkum elimineres behovet for å spyle nettet ved hjelp av spylebil. I Flushkumen starter ved bestemte tidsintervaller en mekanisk prosess som slipper omlag 500 liter vann inn i kummen. Ved korrekt vannnivå heves flottøren og vannet slippes ut med en hastighet som er så stor, at det spyler ledningsnettet. Når kummen er tom, legger flottøren seg automatisk over hullet igjen, slik at kummen er klar for neste automatiske oppfylling. Utløpet er i bunnen. Flushkummen kan også tilpasses en eksisterende bunnseksjon for montering på allerede eksisterende ledningsnett. Vannet som tilføres kummen kommer som regel fra det kommunale nettet, koblet med en batteridrevet tidsstyring. Intervallene kan stilles etter behov. Batteri byttes normalt årlig, og ut over dette kreves ingen drift og vedlikehold.