Bannerbilde

Qmax-V

Qmax-V er ig-rør med innvendig v-form og en selvrensende renne i bunn. V-formen forebygger sedimentering og gir renere rør. Røret benyttes til kombinertledninger, overvannsledninger med lite fall og varierende vannføring, fordrøyningsmagasin, overføringsledninger, overvannsledning i kombinasjon med fordrøyningsmagasin. I Qmax-V kombinerer vi de beste egenskapene fra vårt eggformede Qmax –rør, som bygger på århundre lange tradisjoner, med ig-rørenes velfungerende pakninger og skjøter. I begynnelsen av 2018 starter vi produksjonen av et helt nytt produkt; Qmax-V med fot i alle dimensjonene, bortsett fra DN2000. Dette gjelder både for Qmax-V rørene med fot og Qmax-V spissvenderne med fot. Produktene kan også leveres uten den innvendige V-profilen, det vil si som sirkulære ig-rør /ig-spissvendere med fot.