Bannerbilde

Fotrør

Vi har det siste året utviklet et helt nytt betongrør konsept. Et rør med integrert øvre fundament (utvendig fot). Røret har noen interessante egenskaper i forhold det kjente ig-røret: 1. Den vanskelige omfyllingen og komprimeringen rundt nedre kvartsirkel, ligger integrert i røret, og behøver ikke lenger utføres som en egen aktivitet. Konsekvens: Besparelser i utførelse, og eliminering av faren for slurv. 2. Sidefylling starter allerede fra nedre fundament. 3. Fotrør åpner for bruk av stedlige masser, eller grovere maskinpukk (20-120mm), i mye større utstrekning enn tidligere. Konsekvens: Besparelser i utførelse og innkjøp av de edleste massene (til øvre fundament). 4. Fundamenttykkelsen kan i noen tilfeller reduseres grunnet den store bæreflaten røret har. 5. Fotrør har samme skjøt som det kjente ig-røret med integrert gummipakning. Derfor kan disse to rørtypene legges om hverandre om ønskelig. 6. Rørets egenskaper er dokumentert ved hjelp av FEM analyser og fullskala tester. Pilotprosjekt på Karmøy; Vi er for tiden engasjert som leverandør i et prosjekt i Karmøy kommune, hvor det benyttes Fotrør. Her har kommunen sagt at det skal benyttes stedlige masser (i dette tilfelle ensgraderte sandmasser) både til fundament og omfylling. Kommunen sier med andre ord at de erstatter omfylling og fundament av edle masser, med Fotrør, fordi dette blir ivaretatt av rørets ideelle geometri.