Bannerbilde

Box Culvert for kyr

Box Culvert for kyr

Undergang for storfe er tidvis helt avgjørende. Ferdige betongelementer sparer betydelig tid, hever trafikksikkerheten og reduserer kostnaden.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Box Culvert

Tidligere har vi profilert ig-rør i den største dimensjonen som element til kuundergang. Våre firkantrør, Box Culvert, er enda bedre egnet.

Kuundergang i Randaberg, montert tidlig vår 2016.Her er en artikkel fra Randaberg kommune, hvor en vei ble oppgradert og 13 ig-rør på DN 2400 danner en trygg ku-undergang.

Ved bruk av sirkulære rør har det blitt støpt et flatt gulv i bunnen av rørene når disse benyttes til trygge underganger. I Box Culvert er det allerede et solid gulv. Den store horisontale flaten forenkler dessuten montasjen, da den letter komprimeringsarbeidet. Det er tid å spare på å benytte firkantkulverter som element til underganger for storfe.

Box Culvert egner seg for stikkrenner, føring av infrastruktur og annet. Elementene danner fleksible strukturer og vil med tiden bli produsert i flere dimensjoner. Dette er vårt forslag til ku-kulvert:

Box Culvert ku

Gå hit for mer informasjon om Skjævelands Box Culvert.