Bannerbilde

Slisserenner til ulykkeforebygging

Slisserenner til ulykkeforebygging

På E 39 i Flekkefjord fjerner slisserenner trafikkfarlig overvann.

En trafikkert avkjørselsvei fra E 39, ved Flikkabakken i Flekkefjord, ledet betydelige mengder overvann ned en bakke og ut på hovedveien. Her var veibanen på E 39 ganske flat, slik at vannet rant jevnt ut over hele veibanen. Til alt overmål skjedde dette i en sving. I sommerhalvåret førte vannet til farlig vannplaning, og om vinteren frøs vannet til is.

– Vi måtte finne en god måte å få vekk vannet på. Fordi det rant ut over hele veibanen var det ikke noen løsning i å lage en grøft. Men jeg har arbeidet med slisserenner før, så jeg tok kontakt med Skjæveland Cementstøperis lokale representant, Tore Haukali Hansen. Løsningen ble å legge slisserenner som fanger opp vannet i hele veibredden, tvers over avkjørselsveien, forklarer prosjektleder Roald Ballestad fra Risa AS.

Han foreslo løsningen for Statens Vegvesen, som syntes dette var en god idé.

– Vi har lagt ned rennene med avlastningsplater og slisseforhøyer. Nå er det bare en smal metallramme som er oppe i dagen. Vi har lagt kabel gjennom rennen slik at vannet ikke skal fryse til vinteren, og gleder oss til å se hvordan dette går, forteller han.