Bannerbilde

Qmax Storm samler opp overflatevann

Qmax Storm samler opp overflatevann

Hermod Teigen AS gjenvinner jernskrap og metaller. De kjøper og behandler alle typer metaller, inkludert mottak for vrakbiler. Selskapet har flere anlegg spredt rundt i landet, blant annet i Sandnes og Egersund.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Qmax Storm

Mottaksstasjonen i Sandnes ble etablert i 2016, på en 8 000 kvadratmeter stor tomt. Det rommer et industribygg på 2 000 kvadratmeter og et overdekket arbeidsområde på 1 000 kvadratmeter. Her ble det i sin tid lagt Qmax Storm for å fange opp overvannet. Dette kan du leser mer om her.

 På Hermod Teigen i Egersund er det montert et ca. 80 meter langt strekk  Qmax Storm. Foto: Oddgeir Tjessem.Nå oppgraderes uteområdet til det eksisterende anlegget i Egersund med en 3000 kvadratmeter fiberarmert betongplate.

Fremfor slisserenne valgte utbyggeren igjen å bruke Qmax Storm, med sine punktvise nedløp, i stedet for tradisjonelle slisserenner.


Hermod Teigen Egersund. Byggherren kjente til Qmax Storm fra forrige prosjekt, og valgte å benytte disse igjen. Foto: Oddgeir Tjessem.