Bannerbilde

Leverte ekstremtilpasset overvannsledning

Leverte ekstremtilpasset overvannsledning

Noen ganger får vi hos Skjæveland utfordringer som er hakket mer utfordrende enn til vanlig. Denne fra Statnetts prosjekt i Hylen i Suldal forutsatte spesialtilpassede betongbend med millimeterpresisjon.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   ig-langbend ig-bend

Slikt setter ekstra høye krav til forarbeidet, produksjonen og logistikk. Internt ble ansvaret for prosjektet gitt til Roger Larsen. Han har erfaring som fabrikksjef, og kjenner produksjonsprosessene i detalj.

I forbindelse med bygging av en trafostasjon, på oppdrag av Statnett, skulle TT Anlegg montere 54,50 meter overvannsledning i DN 1000. «Dette er en komplisert føringsvei for dette OV-røret, hvor det skal komme mellom fremtidig bygg og støttemur mot eksisterende bygg, samt treffe utsparing i støttemur mot Hylsåa,» står det i prosjektbeskrivelsen.

Horisontal og vertikal kurvatur

Tomten består delvis av fjell og av fylling. Overvannet fra bakkanten av tomten skal ledes over tomten til elven Utsnitt av tegningen over anlegget.  Overvannsledningen ligger vertikalt, med svinger på, til venstre. på den andre siden. Traseen måtte ta hensyn til plasseringen av et fremtidig bygg, til støttemuren for et eksisterende bygg og til en kabelkanal, som følger deler av samme traseen som overvannsledningen. Her var det rett og slett lite å gå på.

Overvannsledningen har både horisontale og vertikale kurver, består av 9 spesialbend, 15 ordinære langbend og rette strekk. Med bakgrunn i beskrivelsen fra Statnett modellerte Bente Garborg, som er ingeniør og har ansvar for tegninger og teknisk dokumentasjon hos Skjæveland, hvert bend i Solidworks.


Suksess

I produksjonen ble ordinære bend skåret til med millimeterpresisjon. Ikke bare selve ledningen, men også enkelte bend har kurve i begge retninger. Som kvalitetssikring ble strekket brutt ned og alle bend nitidig målt.
– Vi tok høyde for spalteåpninger og variasjoner, og hver produkttilpasning og detalj ble merket, forklarer prosjektleder hos Skjæveland, Roger Larsen.
Selskapet la inn en sikkerhetsmargin på 1 – 2 centimeter per strekk. Men den marginen ble det ikke bruk for. Entreprenøren på sin side hadde Batek-muffer og ekstra rør liggende for sikkerhets skyld. De ble heller ikke benyttet.

– For dere må denne jobben ha vært som et puslespill?
– Ja, det kan du si, svarer Jan Mydland, TT Anleggs distriktssjef for store anlegg.
– Nå hadde vi Batek-muffer og ekstra rør liggende i tilfelle vi måtte ta noen tilpasninger. Men Skjæveland skal ha skryt. Dette var krevende og de har gjort en kjempejobb!
Vi hadde innløp og utløp å forholde oss til, opikanal og kabelgrøft i deler av traseen og ingen mulighet for å flytte på røret. Det var en prosjektert trase vi måtte følge for overvannsledningen, som bukte seg både horisontalt og vertikalt, og så stemte det fullstendig, beskriver han.

– Hva hadde vært alternativet til tilpasningen?
Mydland ler.
– Jeg ser ikke hvordan dette kunne vært løst på en annen måte.

Studer gjerne bildet.

En av arbeidstegningene som ble laget hos Skjæveland i forbindelse med prosjektet.

Fakta:

TT Anlegg AS har ansvar for rassikring og for å opparbeide tomt og infrastruktur for ny trafostasjon i Hylen, Suldal, på oppdrag av Statnett.
Skjæveland Cementstøperi produserte en rørstreng, bestående av langbend og spesialtilpassede bend, som bukter seg i begge retninger.