Bannerbilde

Overvannsledninger

 • Leverte ekstremtilpasset overvannsledning

  Leverte ekstremtilpasset overvannsledning

  Noen ganger får vi hos Skjæveland utfordringer som er hakket mer utfordrende enn til vanlig. Denne fra Statnetts prosjekt i Hylen i Suldal forutsatte spesialtilpassede betongbend med millimeterpresisjon.

  Les mer
 • Fordrøyningssystem med infiltrasjon

  Fordrøyningssystem med infiltrasjon

  Tilførsel av overvann til det offentlige avløpsnettet skal minimaliseres og vannet skal i minst mulig grad tas ut av sitt naturlig kretsløp. I områder med infiltrerbare masser bør en vurdere om det er hensiktsmessig å tilbakeføre overvannet lokalt. Dette kan gjøres via fordrøyningsmagasin.

  Les mer
 • Skadeforebygging i veien

  Skadeforebygging i veien

  Tvers gjennom et byggefelt skal Hå kommune legge en overvannsledning som avsluttes med ig-rør DN 2000. Arbeidet vil pågå rett i eiendomsgrensene på begge sidene av veien. I prosjektet benyttes også nyutviklede fotrør på DN 2000.

  Les mer
 • Tyske ovalrør til Jærhagen

  Tyske ovalrør til Jærhagen

  På Klepp, i området mellom Klepp sykehjem og RV 44, på nordsiden av Jærhagen, opparbeides for tiden et nytt næringsareal i regi av Jærhagen. Et sentralt element er et åpent parkdrag, og det er her de ovale Maulprofil-rørene kommer inn.

  Les mer
 • Massiv flomforebygging

  Massiv flomforebygging

  Det er flatt på Jæren, og det kan regne mye. Nedbør har nok alltid vært til både utfordring og glede i det flate jordbruksområdet. Med økt fortetning, flere tette arealer og forverret klima ble vannet plutselig til fare.

  Les mer
 • En bevilgende flom

  En bevilgende flom

  Dette er en artikkel om en flom, som når den først skulle ramme, kom på riktig tid, og om oppgradering av dimensjoner, bokstavelig talt.

  Les mer
 • Hå forebygger flomskader

  Hå forebygger flomskader

  På grunn av et forverret klima og økte nedbørsmengder graves det gjennom byggefelt på Varhaug i Hå kommune. Kapasiteten på overvannsledningene skal økes.

  Les mer
 • La om avløpsledningen i elva

  La om avløpsledningen i elva

  Små og store utfordringer er det alltid. For Vassbakk & Stol ble ett av fundamentene for den nye Kvelluren bru en solid utfordring, som de nå har løst. Eureka besøkte entreprenøren for å se hvordan.

  Les mer