Bannerbilde

For å tidsforsinke betydelige nedbørsmengder

For å tidsforsinke betydelige nedbørsmengder

Fordrøyningsmagasin av betongrør er ingen nyhet. Likevel er det med litt stolthet og glede vi viser frem dette fordrøyningsmagasinet som Bjelland AS monterer på Ganddal.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Fordrøyningsmagasin standard

Arbeidet er godt utført, og ringene jekkes hurtig og rutinert på plass av staben på prosjektet. Litt hyggelig er det også at anlegget er nærmeste nabo til vår søsterbedrift Multiblokk.


Fordrøyningsmagasinet monteres i forbindelse med prosjektet fv. 505 Skjæveland–Foss-Eikeland. Der er målet å skape en bedre øst–vest forbindelse mellom ulike bolig -og næringsaktiviteter i denne del av regionen. Når forbindelsesveien til E39 blir etablert, vil denne strekningen bli en del av ringveien rundt Sandnes sentrum.


Bjelland AS fikk tildelt oppdraget og gjør en iherdig innsats på begge sider av jernbanen.
Fordrøyningsmagasinet består av 33 stk ig-rør DN 2400, og er det første og minste av to fordrøyningsmagasin vi skal levere til prosjektet.

Inge Furenes, salgsleder hos Skjæveland. – Stadig flere oppdager hvor effektivt og driftsvennlig det er å benytte fordrøyningsmagasin av betongrør. De har dokumentert kapasitet, er fleksible og kjøresterke, og er i tillegg drifts- og vedlikeholdsvennlige.
Når en har behov for å tidsforsinke nedbør er fordrøyningsmagasin av betong nesten en selvfølge, sier Inge Furenes, som er salgsleder hos Skjæveland.

I en situasjon hvor nedbørsmengden er i endring til det mer ekstreme sett mot hva ledningsnettet ble dimensjonert for, kan det være avgjørende å tidsforsinke overflatevannet før det slippes ut på rørnettet.
I andre tilfeller benyttes fordrøyningsmagasin for å tidsforsinke nedbør før den infiltreres i grunnen eller ledes til resipient. Enkelt, effektivt og driftssikkert er det uansett.

Fordrøyningsmagasinet Skjæveland har levert til prosjektet består av 33 stk ig-rør DN 2400, og er det første og minste av to fordrøyningsmagasin Bjelland skal montere i forbindelse med veiarbeidet.