Bannerbilde

Driftssikker, kompakt og levende

Driftssikker, kompakt og levende

Flettemuren kan bygges som et kompakt og velfungerende grønt landskap hvor overflatevannet benyttes til direkte og indirekte vanning.

Elementene er tilpasset hverandre, heises enkelt og raskt på plass og monteres som en flette.

Ved å kombinere de tilpassede  betongelementene, plantetrivsel, fordrøyning og estetikk, kan en skreddersy arealeffektive løsninger.

Flettemuren kan beplantes med ønsket vegetasjon;  eviggrønne eller lauvfellende, krypende eller klatrende, busker eller trær, til pryd, trivsel og nytte.

Plantevalget tilpasses de lokale forhold, for å sikre ønsket effekt. Det arbeides for å teste og utvide plantesortimentet. En har også arbeidet med ulike typer vekstmedier,  tilpasset aktuelle lokale utfordringer og behov. Dette sikrer best mulig kombinasjon mellom plantetrivsel og fordrøyning. Resultatet er økt trivsel og god effekt.

Flettemuren kan monteres i alle tenkelige former. Beplantet kan Flettemuren danne kompakte landskap.