Bannerbilde

Åtte firkantrør ga ny trygg vei

Åtte firkantrør ga ny trygg vei

Takket være rask innsats fra Sandnes kommune, og Box Culvert - solide firkantrør av betong, ble en tett trafikkert vei utbedret før den raste sammen.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Box Culvert

Fra faren ble oppdaget til den nye veien var ferdig, gikk det om lag halvannen måned. Arbeidet kunne under normale forhold vært gjennomførtraskere, men ble forsinket av uvanlig store nedbørsmengder.

Nordbø Maskin AS utførte arbeidet på oppdrag av Sandnes kommune. Betongrørene som erstatter det ødelagte stålrøret er firkantrørene Box Culvert fra Skjæveland. Disse ble utviklet og produsert i forbindelse med «Lunden,» et større prosjekt i Sandnes, hvor Stangelandsåna skal legges om i et flere hundre meter langt strekk.

Fare for sammenbrudd

Seksjon Vei i Teknisk etat i Sandnes kommune har ansvaret for Maudlandsveien. I slutten av oktober oppsto en utvasking av kanalsidene ved en 40 år gammel kulvert og situasjonen ble kritisk, veien var i ferd med å kollapse. Da ba vei-seksjonen om bistand fra en nyopprettet prosjektstyringsenhet i etaten. Odd Arne Vagle, som er en del av prosjektstyringsenheten og ledet forarbeidet med Lunden, visste råd:

– Takket være Lunden-prosjektet hadde vi firkantrør på lager. Det jeg ikke var sikker på var om kapasiteten på disse var stor nok. Men vi kjente til tall for vannføringen i vassdraget, forklarer han.
De regnet på det, og så at Box Culvert-elementene som Skjæveland hadde produsert for Lunden kunne benyttes. Da var løsningen et faktum.

Rask reaksjon

Nordbø Maskin AS hadde fått avtalen med arbeidet i Lunden. Den akutte faren for sammenbrudd av veien Vidar Øvrebø var bas på arbeidet utført av Nordbø Maskin AS.gjorde at prosjektet ble definert som krisetiltak, derfor kunne anleggsarbeiderne og rørene omprioriteres. Prosjektstyringsenheten fikk oppdraget onsdag 1. november. Allerede fredagen var  løsningen klar og mandagen var arbeidet i gang. Takket være grundig produktutvikling i forbindelse med Lunden-prosjektet, og rask reaksjon fra kommunen, at det var mulig å iverksette arbeidet umiddelbart.


Velegnede firkantrør

En viss spenning var det nok da Nordbø Maskin skulle montere de første norskproduserte firkantrørene, men Fra montasjen av de første Box Culvert elementene. Foto: Guttorm GarvikSandnes Kommune - Teknisk.arbeidet gikk over all forventning. Av hensyn til trafikken måtte det legges nye rør oppstrøms for å etablere midlertidig vei over bekken. Dessuten måtte entreprenøren ta hensyn til både høyspentkabler og en vannledning. Men arbeiderne ble begeistret for rørene. Når fundamentet er etablert jekkes de enkelt og fint sammen.

– Elementene er nesten klistret sammen i skjøten, og her har vi faktisk tre centimeter margin. Det går så greit at vi nesten er overrasket selv, fortalte Odd Arne Vagle underveis.

Lunden prosjektet, som måtte utsettes, starter opp like over jul. Dette vil vi komme tilbake til.

FØR: Stålrøret som dannet kulverten var gjennomrustet, og veien i fare for å rase sammen.ETTER: Med åtte Box Culvert elementer er veien på Hommersåk trygg i uoverskuelig fremtid.

Her kan du lese den første artikkelen om prosjektet.

Fakta om Box Culvert:

Box Culvert som er benyttet her er to meter bred og halvannen meter høy. Det vil bli tatt frem flere dimensjoner etter hvert som nye prosjekter melder seg.
Box Culvert kan snus og monteres på høykant.
Skjøtene tettes med glidepakning.
Formen gjør at en kan benytte grunnere grøfter og få større volum i tverrsnitt.
Firkantrør egner seg spesielt godt der det er lite å gå på i høyden.
Kan benyttes som undergang for dyr.
Kan benyttes til infrastruktur, så som kabelføringer, fjernvarme, ventilasjon, vann osv.
Forberedt for bruk av avlastningsplater for å unngå setningsskader.