Bannerbilde

Dokumenterer IFS-infiltrasjon

Dokumenterer IFS-infiltrasjon

Øverst i Ganddal, på et jorde som skal bli et nytt byggefelt, står en IFS-kum og tre målebrønner. IFS-kummen er ikke koblet til noe form for avløpsrør, men har en innvendig flottør. En vannledning, påmontert vannmåler, fyller med ujevne mellomrom kummen med vann til et gitt nivå.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

Fra arkivet, en Eureka-artikkel fra høsten 2011. Bildet øverst er av Terje Salte, fra T. Stangeland Maskin AS, som etterså IFS-kummen på Ganddal daglig. – Først registrerer jeg hvor mye vann som er fordrøyet i kummen. Så registrerer jeg nivået i de tre målebrønnene, beskrev han.

Hva skjer?

Bo 1, et av de viktigste utbyggingsselskapene på Nord-Jæren, skal bygge sårt tiltrengte boliger på et stort område. En utfordring er at overvannsnettet i området ikke har kapasitet til å ta i mot mer vann, og byggefeltet ligger inneklemt mellom veier og andre hus. Forutsetningen for å få bygge er at fordrøyningen og infiltrasjonen av overvann fremstår som i dag, også etter at området er utbygget. Her kommer det som da het Dimensjon Rådgivning AS, en IFS-kum og T. Stangeland Maskin AS inn i bildet.

Per Helge Ollestad– Bo 1 har gitt oss i oppdrag å arbeide frem en løsning for overvannshåndteringen. Nå kartlegger vi hvor mye vann som kan infiltreres i grunnen via Skjævelands ifs-kum, forteller Per Helge Ollestad fra Dimensjon Rådgivning AS.

T. Stangeland Maskin AS etablerte IFS-kummen i høst. Takket være flottøren fylles kummen automatisk med vann til riktig nivå, etter hvert som vannet infiltreres. Vannmåleren registrerer hvor mye vann som går ned i grunnen. Terje Salte, fra T. Stangeland Maskin, etterser kummen og registrerer vannmengden en gang daglig. Da måler og noterer han også vannstanden i de tre målebrønnene.

Dette gir dokumentasjon på hvor mye vann massene i området klarer å infiltrere. Når de er ferdige med å registrere kapasiteten på langtidsinfiltrasjon, skal Dimensjon Rådgivning simulere et regnskyll.

– Da kommer vi inn med en kraftig vannvogn, og lager et heftig regnvær. Da vil vi få svar på hvor mye vann IFS-kummen kan fordrøye, kombinert med infiltrasjon, forklarer Per Helge Ollestad.