Bannerbilde

Infiltrasjonsandfang (IFS)

 • Dokumenterer IFS-infiltrasjon

  Dokumenterer IFS-infiltrasjon

  Øverst i Ganddal, på et jorde som skal bli et nytt byggefelt, står en IFS-kum og tre målebrønner. IFS-kummen er ikke koblet til noe form for avløpsrør, men har en innvendig flottør. En vannledning, påmontert vannmåler, fyller med ujevne mellomrom kummen med vann til et gitt nivå.

  Les mer
 • Enkel løsning på overvannshåndtering

  Enkel løsning på overvannshåndtering

  Overvann må ledes vekk. Men noen ganger er eksisterende ledninger underdimensjonert, noen ganger blir overvannsledningsnett meget dyrt. Skjæveland Cementstøperis løsning er selvdrenerende kummer.

  Les mer
 • Infiltrasjonssandfang; enkelt prinsipp

  Infiltrasjonssandfang; enkelt prinsipp

  Fra tidenes morgen handlet kommunalteknikk og VA om å fange opp avløp og overvann og lede det vekk via rør. Så skjedde det noe med været, og med krav til håndtering av overflatevannet.

  Les mer