Bannerbilde

Slisserenner på plass i Sømmevågen

Slisserenner på plass i Sømmevågen

Statens vegvesens store utbyggingsprosjekt går etter planen i Sømmevågen. Trafikken er overført til den nye, permanente veien, samtidig pågår ombygging av de gamle kjørefeltene.

I fjor vår la Bjelland et strekk Basal Qmax Storm på nord-siden av veien. I slutten av april  i år la de ca. 180 meter slisserenne på sørsiden av denne.  Montasjearbeidet har, i følge anleggsleder Tor Helge Jensen, gått riktig bra, helt knirkefritt.

Årsaken til at det legges en type  avrenningssystem på hver side av veien, er at dette gir et godt sammenligningsgrunnlag. Skjæveland utviklet Qmax Storm for få år siden og ønsker å få dokumentert systemets gode egenskaper,. Samtidig er både Statens vegvesen og Bjelland motivert for å bli med på å teste ut nye, effektive system for overvannshåndtering.


Matias Tengesdal Ibsen monterer slisserennene i Sømmevågen. De våtstøpte slisserennene har optimal målnøyaktighet.


OMFATTENDE PROSJEKT

Entreprenøren har nå startet arbeidet med en større grøft som går inn mot Flyplassveien. Der monteres en spillvannsledning ig-rør i DN 400 samt en overvannsledning som besår av ig-rør DN 1000. I tillegg legges et nytt strekk DN 1000 for overvann inn mot flyplassen. Den skal Avinor koble seg til på sikt.

I Sømmevågen bygges veien om til fire felt, i tillegg blir det felt for av- og påkjørsel langs Sømmevågen, på nordsiden av Stavanger lufthavn Sola. Arbeidet skal være ferdig i juli 2017.

Bjelland AS begynte på oppdraget i november 2014 og utfører dette i et arbeidsfellesskap med Kruse Smith AS. Bjelland AS har ansvar for alt grunnarbeidet, samt vei, vann og avløp, mens Kruse Smith tar seg av betongarbeidene og en del av underleveransene.