Bannerbilde

Bjellands innsats på Ruten

Bjellands innsats på Ruten

Vi besøkte Bjelland AS for en oppdatering om Ruten. Vi har fulgt prosjektet fra høsten i fjor og blir fortsatt overrasket over kompleksiteten i jobben deres.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

Oppdraget besto i å oppgradere Ruten fra en parkeringsplass og trafikk-knutepunkt, til nytt kolektivanlegg og bypark en innovativ storby verdig. Så enkelt – og så utfordrende.

Bildene fra kollektivterminalen ble tatt i slutten av oktober 2019, omlag 5 uker før åpningen.

Bjelland har lagt nye overvannsrør og kummer, montert slisserenner, treplantekummer og trekkekummer. Det ligger et nett slisserenner med slisseforhøyere på bussterminalen. Skjæveland har også levert en rekke spesialproduserte treplantekummer.

Bildet er fra november 2019, halvannen ukes tid før åpningen. Også november 2019, og høyt tempo for å bli ferdig til åpningen av holdeplassen.

Arbeidet har holdt en ekstrem tidsramme – nettopp av hensyn til Blink-festivalen og andre vesentlige hendelser i sentrum. Derfor startet arbeidet først etter Blinken i fjor. Ny kollektivterminal måtte stå ferdig før innspurten for de julehandlende. Neste milepæl var å få byparken klar til sommeren, med Blink-traseen fiks ferdig til bruk i begynnelsen av august. Så skal en stor, lysende ring på toppen av enorme søyler ferdigstilles kommende høst og vinter.

Kollektivterminalen ble ferdig før planen, og slik så den ut nå i mai.

Nå gjenstår i hovedsak om lag 800 kvadratmeter av granitt-dekket, 1000 kvadratmeter ferdigplen, montasjen av lekeutstyr og et gummibelegg, samt asfaltering av Blink-traseen – som altså likevel ikke blir brukt i år.

Påvirket av korona

Som smitteforebyggende korona-tiltak blir Blink 2020 flyttet ut av sentrum og gjennomført uten publikum. Men Bjelland blir ferdig som planlagt uansett.

– Dere har hatt et enorm tidspress. Ble fremdriften påvirket av korona-tiltakene?
– Den ble nok utfordret. Ikke mer enn at vi klarte å holde planlagt tempo, men det er ikke det samme å spise lunsj i bilene og ikke kunne møtes, svarer Bjellands driftsleder Christian Kinden.

Så ble det en gradvis normalisering og nå er de så å si tilbake til den gamle, gode hverdagen. Vi sitter sammen med ham og Bjellands anleggsleder Ole Magnus Stangeland nettopp i brakkene, og forstår godt hva han mener.

Roser kommunen

På det meste, under ferdigstillingen av Kollektivterminalen, hadde de 55 personer i sving på de to arealene. Etter tre måneders intens innsats kunne bussene bruke terminalområdet igjen, etter å ha hatt en midlertidig Det er ikke lenge siden By-park-området så slik ut. Fra venstre Ole Magnus Stangeland, Kristoffer Bøe, Oddgeir Tjessem samt Christian Kinden.parkering på det som nå blir parkområde.

Den 2. desember 2019 kunne de endelig sette all innsats inn på Byparken. De har fjernet betydelige asfaltmengder, gammel betong og forurensede masser. Dette er kjørt til Velde AS for sortering og resirkulering.

VA-nettet er renovert. De har etablert nytt system for overvannshåndtering, samt vann og avløp til et fremtidig toalettbygg. Dette arbeidet gjennomførte entreprenøren samtidig som de masseutskiftet arealet og støpte fundamentet for den store ringen.


Som om ikke det var nok – i vegen, Vågsgata mellom Ruten og kjøpesenteret Amfi Vågen, har kommunens folk samtidig lagt helt nytt rørsystem for vann og avløp, i ei kompleks grøft hvor det også ble lagt rør for fjernvarme- og kjøling.

– Du må få med deg at vi har hatt et vanvittig godt samarbeid med kommunen. Dialogen har vært utmerket. Vi har nesten arbeidet oppå hverandre og de har gjort et enormt arbeid i grøfta, og alt har gått bra. Dette er virkelig enormt flott, understreker Christian Kinden.

Trang tidsplan til tross - det har vært mange smil undervegs. Ole Magnus Stangeland viste frem prosjektet i november 2019.


Både han, og Bjellands anleggsleder Ole Magnus Stangeland, legger vekt på at kommunen, Consult 1 med ansvar for byggeledelsen, de prosjekterende: Aros og Sweco, underleverandører og Bjellands ansatte har gjort en formidabel innsats og utført en riktig god jobb.

Slik skal det bli.

Vanntett vanntank

Byparken får en unik skaterampe, en beplantning vi gleder oss til å se og en spektakulær fontene.

Fra montasjen av teknisk rom og vanntanken til fonteneanlegget.Vet du hva en fontene krever av utstyr? Et vannmagasin på ca. 9300 liter skal forsyne de 30 dysene til fontenen på Ruten med vann. 20 av dysene er for vannsprut og 10 er for vanntåke.

Det er også montert vanningsanlegg med gjødslingsmuligheter. Alle dysene har lys. Alt styres fra et teknisk rom i bakken.

Ruten ligger så lavt at begge kummene står under havnivået. Å hindre oppdrift og inntrenging av sjøvann var avgjørende, derfor har Skjæveland støpt magasinet og det tekniske rommet som spesialkummer.

Oppdriften av det tekniske rommet forebygges ved at det er støpt med ekstra tykke vegger. For å hindre inntrenging av vann er det støpt vanntett, i ett stykke, som en spesiallaget kum. Vekten ble 20 tonn, lokket veier 6 tonn. Vannmagasinet til fonteneanlegget består av betongkummer som er belastet med lodd, for å hindre oppdrift.


Oddgeir Tjessem og Geir Lillebø fra Skjæveland under montasjen av de to store spesialkummene bedriften leverte til Ruten.Teknisk rom med utstyret installert er et imponerende skue. Fra v. Oddgeir Tjessem sammen med Ole Magnus Stangeland fra Bjelland.


Avgjørende kvalitet

– Dette er virkelig store greier, og et prosjekt det står respekt av, slår Oddgeir Tjessem fast. Han er Skjævelands prosjektleder og har fulgt opp Bjellands arbeider tett.

Skjæveland Cementstøperi har også levert slisserenner til Ruten. Mennene fra Bjelland er opptatt av å få understreket kvaliteten på disse og hvorfor den er så avgjørende.

– Vi har ansvar for et stort granittdekke og skal blant annet lime granittstein på slisserennene. Forutsetning for å få det fint er at retningen på fugene er 100 prosent og at overflaten på slisserennene er perfekt. Jevn overflate og rette strekk er helt avgjørende når vi skal på med denne steinen. Hver eneste slisserenne fra Skjæveland har vært perfekt, vi har ikke hatt ett problem med noen, understreker de to.

Oddgeir Tjessem supplerer:
– Før, da vi tørrstøpte slisserennene, hadde vi en del klatt med å få de rette og jevn topp. Nå våtstøper vi slisserennene våre. Da ligger de i formen til de er tørre, og tas ut helt perfekte. Det er våtstøpingen som gir denne kvaliteten, beskriver han.

En fornøyd gjeng på Ruten i slutten av mai 2020. Fra venstre Ole Magnus Stangeland som er Bjellands anleggsleder på prosjektet Ruten byrom del 2, Bjellands driftsleder Christian Kinden. Skjævelands salgsleder Inge Furenes samt Skjævelands prosjektleder Oddgeir Tjessemm

Vel utført jobb

– Det er på tide å avslutte intervjuet, vi skal også få tatt noen bilder fra prosjektet – nå like før åpningen.
– Er dere fornøyd?
– Ja!
Begge smiler overbevisende. Det må gjøre godt å vite at de har lyktes fra første dag, på et så komplekst anlegg og med alles øyne rettet mot seg.

– Her har vi hatt med oss fantastiske folk og vi har ikke hatt en enestevinterdag. Det er nesten litt skummelt, for hadde det vært noe som gikk galt her, hadde vi ikke hatt noe å skylde på!

Til Bjellands prosjekt på Ruten har Skjæveland Cementstøperi levert:

  • ca. 120 lm DN250 mm rør
  • ca. 50 lm DN400 mm rør
  • ca. 630 lm SC200 slisserenner med tilhørende setningsplater
  • ca. 25 sandfangskummer og IFS-kummer
  • ca. 30 trekkekummer i forskjellige størrelser
  • nærmere 50 treplantekummer
  • en fettutskiller

Granittsteinene i dekket er snorrett - bokstavelig talt. Arbeidet som er utført er usedvanlig imponerende. Du bør virkelig se ned når du går over Ruten.

Fakta:

Det tekniske rommet har Skjæveland støpt som en vanntett kum. Det er også installert pumpeutstyr, i tilfelle det skulle komme inn vann ovenfra.

OSV Sivertsen AS har levert det tekniske utstyret til fontenen. Bit for bit er rør, deler, ventiler, sandfilter og styreutstyr båret ned i det trange, vanntette rommet.

Skjæveland har levert  spesial-treplantekummer i henhold til Stockholmsmodellen, til trærne som plantes utenfor grøntarealene.