Flettemur: for demonstrasjon av vertikalt regnbed

I det sør-østlige hjørnet av Test- og demonstrasjonsfeltet ble det i 2016 montert en Flettemur.

Flettemur er ett av overvannsverktøyene utviklet av Skjæveland Gruppen, dette i nært sammarbeid med Urban Natur, som også er forhandler.

Flettemuren som står på Test- og demonstrasjonsfeltet, skjermer området mot innsyn og vind og er beplantet med stedstilpassede, robuste vekster. Den benyttes til demonstrasjon og for å kartlegge plantenes utvikling over tid. Gå til denne siden for en utfyllende beskrivelse.