Bannerbilde

Medlem av

Medlem av

Gjennom Skjæveland Gruppen er Multiblokk AS medlem av Klima 2050.

Klima 2050 er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd og partnerne i konsortiet. Senterets mål er gjennom langsiktig forskning å redusere samfunnsmessig risiko forårsaket av klimaendringer med økt nedbør.

Klima 2050 arbeider innen fire områder: klimaeksponering og fuktrobuste bygninger, overvannshåndtering, vannutløste skred samt beslutningsprosesser og virkemidler.

SINTEF Byggforsk er vertskap for og leder av Klima 2050 i nært samarbeid med NTNU, NGI, BI, Meteorologisk institutt, samt sentrale partnere fra industri og offentlig sektor.

Skjæveland Gruppen er industripartner i Klima 2050 og besitter en type produkter, kompetanse og innovasjonsvilje som er etterspurt av og et viktig supplement til de andre partnerne i senteret.