Bannerbilde

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

Steinkontroll: Multiblokk har et allsidig laboratorium for kvalitetskontroll.

Tekst: Inger Anita Merkesdal  
Produkter i denne artikkelen:   Gråmix Grå Koks

Fra vårt test- og kvalitetssikringslaboratorium.Multiblokks internrutiner innebærer faste kontroller av alle produktene våre. Vi kontrollerer en bestemt mengde av alle produktene bedriften produserer. Intervaller og mengder er forhåndsbestemt. På belegningsstein måles minimum åtte steiner per maskin per produksjonsdag. På disse kontrolleres tre faktorer: Størrelse, spaltestrekkfasthet og vannabsorpsjon.

Størrelsen måles med skyvelær og vinkel, kontrollert av en tredjepart. Når spaltestrekkfastheten kontrolleres legges steinen i en maskin hvor den deles på langs ved hjelp av trykk. Målet er å finne hvor mye trykk den tåler før den sprekker. Siste verdi er steinens oppsuging av vann. Da tørkes og tempereres steinen etter bestemte rutiner, før den senkes i et kar med vann. Det er viktig å vite hvor mye fukt steinen trekker til seg på en gitt tid, skulle det bli for mye kan de sprekke ved frost. Alle testene blir dokumentert i eget, sporbart system.


Her måles spaltestrekkfastheten på Multiblokks belegningssteiner og heller.KRAV: Norsk standard og Kontrollrådet krever et visst antall kontroller, loggføring av alt samt full dokumentasjon. Teknisk informasjon og deklarerte verdier, samt andre faktaopplysninger, legges ut på nettet. Kontrollrådet besøker bedriften regelmessig for å få bekreftet at produktene er kontrollert på korrekt måte, at resultatene er dokumentert korrekt, at produktene er korrekt merket og at det ikke kan forekomme blanding av kvaliteter. De sjekker også at kontrolløren har målt tilstrekkelig mange produkter, og de kontrollerer maskinene. Dette er forutsetning for å få godkjenning for salg av belegningsstein og blokker.