Bannerbilde

Solid leverandør av betongvareprodukter

Solid leverandør av betongvareprodukter

Multiblokk AS er blant landets største og mest innovative produserer av belegningsstein , heller, kantstein, støttemurer og permeable dekker. Nyskapning og inovasjon har alltid preget bedriften.

Vi har samme eiere som Skjæveland Cementstøperi AS, en av landets fremste produsenter av rør, kummer og fordrøyningsmagasin - i prinsippet alt under bakken.

De senere årene har Multiblokk og Skjæveland i tett og konstruktivt samarbeid ytterligere samkjørt våre produkter knyttet til overvannshåndtering. Resultatet er helhetlige løsninger som ivaretar behovet for overvannshåndtering fra vannet treffer bakken. Som en følge av dette innovative arbeidet etablerte Skjæveland Gruppen våren 2015 kompetanseselskapet Storm Aqua, som skal bli ett av de ledende kompetansemiljøer i Norge for praktiske overvannsløsninger.

Sammen er de tre søsterselskapene i Skjæveland Gruppen: Skjæveland Cementstøperi AS, Multiblokk AS og Storm Aqua AS, en systemleverandør for effektive og trygge overvannsløsninger.