Bannerbilde

Legge selv? Klart du kan!

Legge selv? Klart du kan!

Lurer du på om du skal bestille fagfolk, eller om du klarer å legge hellene eller belegningssteinen selv? Med et snev av praktisk sans, vår beskrivelse og produkter, blir resultatet bra!

Produkter i denne artikkelen:   Gråmix Armert fiberduk for belegningsstein

Slik gjør du det!

1: Arealet er forholdsvis smalt, det er fuktig, litt nedslitt gress og ujevne, gamle heller. Dette kan lett bli bedre!   2: Grav ut 15 – 35 cm for gangareal eller uteplass, og 30 – 35 cm dersom du skal legge belegningsstein i innkjørselen. Hvis underlaget drenerer dårlig, for eksempel når det er tung, kompakt matjord eller leire, kan det være nødvendig å grave enda dypere. Den utgravde delen skal ha samme fall som den ferdige overflaten. Det vil si 1 – 2 cm per meter. Pass på at fallet skrår nedover fra huset.


3: Når gravingen er unnagjort, måler du til flaten slik at den er javn og fin, og med ønsket helling. Er det leire, må du dekke bunnen med en fiberduk. Da unngår du at massen blandet seg med bærelaget over.4: Fyll opp med et 10 – 15 cm tykt bærelag av 0/18 mm pukk eller tilsvarende masse. Hardpakk dette med en vibroplate eller hoppetusse. Jevn ut overflaten og sørg for at den får samme helling som den ferdige overflaten skal ha. Det skal være plass til cirka 3 cm settesand, pluss tykkelsen på hellene eller belegningssteinen, oppå dette. 5: Skal du bruke kantstein, setter du dem i forbindelse med at bærelaget legges ut og hardpakkes. Prøv gjerne med ett skfit av belegningssteinen eller hellene, for å tilpasse plasseringen av kantsteinene. Det sparer deg for unødig kapping. 6: Legg ut ca 3 cm settesand og komprimer dette lett. Plasser ut lirer, bruk 2 – 3 meter lange jernrør, eller stålprofiler. Legg lirene i sanden slik at oversiden av lirene har samme høyde som undersiden av belegget. Bruk gjerne en krafse for å skrape spor, som lirene legges i. Fjern overflødig settesand ved å trykke en rettholdt, som er en rett planke eller lignende, mot lirene og dra denne mot deg. Nå har du fått et ferdig avrettet underlag som belegget kan legges på. Løft opp lirene og fyll sporene forsiktig med sand.7: Legg ut hellene eller belegningssteinene på hele arealet. Når det er gjort fuger du med fugesand. Dette bør gjøres i tørt vær. Strø sanden over dekket og børst sanden ned i fugene gjentatte ganger. Gå over dekket i ulike vinkler, slik at sandkornene møter fugene fra ulike retninger. Bruk gjerne en gummikledd hoppetusse for å komprimere det hele. Når alle fugene er fylt, soper du vekk den overflødige fugesanden. 8: Se, så flott! Når jobben er gjort, kan du glede deg over å ha fått et uteområde som både er fint å se på, praktisk å bruke og lett å vedlikeholde. Og har du gjort jobben selv, er det lov å skryte av det. Lykke til!