Bannerbilde

Drenerende dekker

Drenerende dekker svarer på nye overvanns-krav og kutter kostnader.

Her er oversikten over alle Multiblokks drenerende dekker. I brosjyren beskrives også oppbyggingen for de ulike betongdekkene. Det forenkler prosjekteringsarbeidet.

Fordelen med permeable/drenerende dekker er blant annet:

  • den lokale vannstanden opprettholdes
  • det etableres et solid dekke, med betongens mange positive egenskaper
  • arealet kan etableres helt flatt
  • en unngår utgifter knyttet til rørnett med punktsluker
  • det dannes et fordrøyningsmagasin i grunnen, fordi selve oppbyggingslaget, som er uten finstoff, magasinerer vann

Drenerende dekker egner seg både i private og offentlige områder. I parkeringsgarasjer, i gang- og kjøreareal, til industri, havner, baser og oppstillingsplasser, med mer.