Bannerbilde

Prosjekt, fakta og oppbygging

 • Fem fakta om permeable dekker Les mer

  Fem fakta om permeable dekker

  Fra en forsiktig start for relativt få år siden, har permeable dekker blitt et viktig verktøy i lokal overvannshåndtering også i Norge. Men det er noen faktorer som må ivaretas, og det er noen spørsmål som går igjen.

 • Overvannsløsning med drensstein for ZEB-lab Les mer

  Overvannsløsning med drensstein for ZEB-lab

  Å bruke nedbøren, og å gjøre det lokalt, reduserer utslipp av klimagasser og er god sirkulærdisponering av vann. Selskapene i Skjæveland Gruppen har bidratt til fremtidsrettede overvannsløsninger for ZEB laboratoriet i Trondheim. Et permeabelt dekke av Plaza Dren inngår i konseptet.

 • Forsker på permeabelt dekke Les mer

  Forsker på permeabelt dekke

  Permeable betongdekker fungerer ved at overflatevann dreneres ned i grunnen via åpninger i eller mellom betongsteiner. Men hvor stor er effekten, hva skjer over tid og hvordan kan permeable produkt kombineres med andre overvannsløsninger?

 • Alle permeable produkter Les mer

  Alle permeable produkter

  Multiblokk produserer permeable belegningssteiner og heller for alle behov. Aktuelle områder er oppstillingsplasser for busser og andre nyttekjøretøy, innendørs og utendørs parkeringsområder, industriareal, gangstier, offentlige områder som veier, torg og forsamlingsområder, med mer.

 • Permeabel betongstein i veien Les mer

  Permeabel betongstein i veien

  I Sandnes sentrum ble det i 2014 lagt den permeable betongsteinen Plaza på to veier. Prosjektet er en konsekvens av klimaendringene. Plaza benyttes fordi betongsteinen både egner seg til infiltrasjon av overvann og som toppskikt i kjørebanen.

 • Permeable dekker og frost Les mer

  Permeable dekker og frost

  Vannmettet masse fryser og er utsatt for teleskader. Masse uten finstoff, slik som benyttes under permeable dekker, er fullt av hulrom som vannet renner ned gjennom. Derfor er permeable dekker mindre utsatt for teleskader.

 • Oppbygging permeable dekker Les mer

  Oppbygging permeable dekker

  Permeabel belegningsstein kan ofte løse utfordringen med overvann som må håndteres lokalt. Her beskriver vi en veiledende oppbygning for permeabelt dekke med betongstein.

 • Permeable dekker, fakta Les mer

  Permeable dekker, fakta

  Permeable dekker er faste dekker som lar vannet slippe ned i grunnen. Løsningen vil bli et vesentlig element i håndteringen av overvann.